Nødt til å omstille oss

Rolf Stokke, sjef i DDB Oslo, mener norsk reklamebransje må effektiviseres. Vi er nødt til å omstille oss, sier han.DDB-sjefens uttalelser står på trykk i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

– Timebetalingen har stått på stedet hvil i mange år, og vi kan ikke plutselig forvente at kundene er villige til å betale mer over natten. Vi som bransje er nødt til å omstille oss og få opp effektiviteten, sier Stokke.

Lavere vekst Stokke, som mener man bør satse på kreative løsninger «som er mindre tidkrevende», spår at veksten i bransjen vil dabbe av noe fremover.
– Bransjens andel av det totale kommunikasjonsmarkedet blir mindre på grunn av konkurranse fra andre miljøer. Det er alltid noen som er villig til å gjøre jobben billigere, sier han.

Stokke liker heller ikke at kampen om de gode hodene er med på å drive lønningene oppover.
– Akkurat nå er vi inne i en høykonjuktur, men ingenting vokser til himmels, sier Stokke til Dagens Næringsliv.