Kringkasterne holder seg til regelverket

Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til, viser en kontroll Medietilsynet har gjort. – Reglene på dette området skal begrense mengden reklame publikum eksponeres for. Det er derfor betryggende at alle kringkasterne vi kontrollerte holdt seg innenfor regelverket, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

93891 bd3b4 original

I årets tilsyn sjekket Medietilsynet systemene og rutinene hos de riksdekkende kringkasterne Discovery, TV 2, VGTV og Matkanalen for å sikre at de ikke sender mer reklame enn det som er tillatt.

Ifølge kringkastingsloven skal reklameinnslagene i norske fjernsynskanaler ikke utgjøre mer enn totalt 12 minutter av én time, eller maksimalt 20 prosent per klokketime.

– Reklameinntekter er en viktig finansieringskilde for kommersielle kringkastere, og det skal regelverket legge til rette for. Samtidig er det regler som skal begrense reklamemengden rettet mot publikum, sier Velsand.

Medietilsynet har ansvar for å påse at kringkasterne holder seg innenfor regelverket, og det er bakgrunnen for kontrollene som nå er gjennomført.

– Som forbrukere og mediekonsumenter utsettes vi for en god del reklame, og det er lett å føle at det er for mye. Når Medietilsynet gjør denne type tilsyn, er det både for å undersøke om reklamemengden er innenfor regelverket, og for å kunne informere publikum om resultatet, sier Velsand.

– Gode rutiner

I årets tilsyn sjekket Medietilsynet systemene og rutinene hos de riksdekkende kringkasterne Discovery, TV 2, VGTV og Matkanalen for å sikre at de ikke sender mer reklame enn det som er tillatt. I tillegg tok Medietilsynet en stikkprøvekontroll av noen av sendingene for å sjekke om det ble sendt for mye reklame. Ingen av kontrollene avdekket brudd på regelverket.

– De fleste kringkastere har gode systemer som teller og loggfører reklameinnslagene. Det gjør det enklere å unngå at reklamen varer i for mange minutter. De få gangene tilsynet har avdekket uregelmessigheter tidligere, har det gjerne vært på grunn av tekniske feil i disse systemene, sier Velsand.