November-tallene er klare: 2021-omsetningen har nå passert 2019

Etter årets 11 første måneder har 2021-omsetningen passert tilsvarende periodes omsetning i 2019. Reklameomsetningen via mediebyråene er på 9,14 milliarder kroner etter 11 måneder i år. På samme tid i 2019 var omsetningen på 8,83 milliarder kroner. De ferske tallene fra Mediebarometeret viser at omsetningen ligger 15,8 prosent foran 2020.

Barometeretet grafikk NOV2021

2019 var det siste året uten pandemisituasjon. Nå er 2019 passert i omsetning når vi sammenligner etter 11 måneder, og alt tyder på at 2021 som helhet blir sterkere enn 2019 for Mediebyråforeningens Mediebarometeret som viser reklameomsetningen via norske mediebyråer.

I 2020 var det omsatt reklame via mediebyråene for 7,89 milliarder kroner etter 11 måneder. Nå er det nivået for lengst passert. Om en måned er hele 2021-omsetningen ajourført og klar. Etter 10 måneder i år lå reklameomsetningen litt under 2019-nivå. Nå er den et bra stykke over 2019-nivået.

Isolert sett var oppgangen i november på 9,5 prosent, med kino som den store prosent-vinneren på hele 264,1 prosent. Med det er kino for første gang i akkumulert pluss i år. Det tok imidlertid 11 måneder før pluss-tallet kom, og da var det et pluss for kino på 24,2 prosent.

Nå har derimot kino fått nye pandemirestriksjoner, så mediekanalen får igjen utfordringer i forhold til publikum.

Digitale medier dominerer

Men kino er en liten reklamebærer i denne sammenhengen. Stor og størst er derimot kategorien digitale medier med sine underkategorier med en oppgang totalt etter 11 måneder på 27,9 prosent. Influencer marketing har hittil i år en opptur på 108,3 prosent med en omsetning på 23,6 millioner, mens sosiale medier har en vekst i 2021 på 50,6 prosent til en drøy milliard kroner. Video har også en solid vekst, med 27,4 prosent til 597 millioner kroner.

Økning for TV, men markedsandelen reduseres fra år til år

Mens digitale medier etter 11 måneder står for 43,5 prosent av den totale reklameomsetningen via mediebyråene i Norge, så har TV en andel av omsetningen på 34,8 prosent. Mens digitale medier vokser i andeler, så reduseres markedsandelen til TV fra år til år.

Det er i år omsatt TV-reklame for 3,18 milliarder kroner. Det er en økning på 9,9 prosent fra i fjor.

Pen oppgang for lyd

Lyd har en pen oppgang fra 2020 til 2021, med 31,7 prosent. I lydkategorien finner du nå både radio og podcast. Podcast stiger med 113,6 prosent til 29,5 millioner kroner, mens radio øker med 28 prosent til 392 millioner.

Det er mange pluss-tall etter 11 måneder i år, sammenlignet med 2020. I år er dagspresse så langt opp med 5,5 prosent til 357 millioner, mens ukepresse/magasiner har en vekst på 2,6 prosent. Det har vært langt mellom pluss-tallene for disse tradisjonelle mediene de siste årene. Men nå kan de nyte en liten vekst, både dagspresse og ukepresse på papir.