NSR til TRY Råd

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til økt rekruttering til Matematikk, Naturvitenskap og Teknologi-utdanningene i Norge og har valgt TRY Råd som ny samarbeidspartner de neste årene etter en offentlig anbudskonkurranse.

93932 60cc7 original
Trine Stang Hox i TRY Råd er fornøyd med å få NSR på kundelista.

– Vi i NSR var på jakt etter et byrå som behersket alle sjangerne innen kommunikasjon, og i begrunnelsen for valget av TRY Råd vektla vi også dette. I tillegg overbeviste de gjennom prosessen at de har en god målgruppeforståelse, og har tidligere erfaring med arbeid tilknyttet unges valg av fag og utdanning, sier rådgiver Marit Wangen i NSR.

NSR jobber nasjonalt bredt for universitets- og høyskolesektoren og inn mot ungdom- og videregående skoler. Senteret får driftsmidler fra Kunnskapsdepartementet og har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som har som hensikt å inspirere og opplyse elevene om mulighetene som bor i å velge realfag.

– Vi er veldig fornøyde med å ha vunnet dette oppdraget. I tillegg til å jobbe for en sak med et viktig formål, er det kommunikasjonsfaglig spennende å jobbe målrettet over tid med en ung målgruppe. Denne delen av befolkningen er de som endrer medievaner hurtigst og det er en god utfordring i seg selv å skulle treffe i rette kanaler og med relevant kommunikasjon, sier kundeansvarlig og rådgiver Trine Stang Hox (bildet) i TRY Råd.