Ny redaktør i Film& Kino

Geir Kamsvåg er ny redaktør i Film, landets eldste filmtidskrift. Film skal bli det mest sentrale filmtidsskriftet i Norge, sier han.Film&Kino fyller snart 78 år, og er med det landets eldste filmtidskrift. Bladet blir utgitt av bransjeorganisasjonen av samme navn, som er en sammenslutning av og interesseorganisasjon for norske kommuner som driver kino.

Kamsvåg har tidligere vært redaktør i magasinene FilmMagasinet og Film. Nå får han i oppgave å øke opplaget. Nåværende opplag er på bare 1800, og magasinet ble truet med nedleggelse senest i høst, ifølge Dagsavisen.
– Film&Kino skal bli det mest sentrale filmtidsskriftet i Norge. Det skal bli bladet du må lese om du er interessert i film. Vi har potensial for mye større opplag. Målet er å vokse med 20 prosent i året framover. Det bør gå – bladet har jo falt de siste 10-15 åra, sier Kamsvåg.

Redaktøren mener journalistikken må strammes opp.
– Vi må finne en god miks mellom saker om aktuelle filmer, og bransjerelatert stoff. Og sistnevnte må skrives på en måte som er interessant for et breiere publikum, ikke bare de som jobber med kinodrift. Vi skal bli et mer levende tidsskrift, med flere spennende debatter både på papir og nett, sier han til Dagsavisen.