NY Times får redaktør for sosiale medier

Den nye redaktøren får ansvaret med å holde avisen på nett i det stadig omskiftlige og flokkorienterte fenomenet vi kjenner som «sosiale medier».The New York Times, av mange ansett som verdens fremste avis, har gitt jobben som første «social media editor» til Jennifer Preston. I sin offentliggjøring av nyheten supplerer avisen også en stillingsdefinisjon:

«En som konsentrerer hele sin tid om å ekspandere bruken av sosiale medienettverk og publiseringsplattformer, med mål om å forbedre New York Times' journalistikk og få det fram til leserne.»

I praksis betyr dette at Preston skal jobbe tett med redaktører, journalister, bloggere og andre ved å bruke sosiale verktøy for å finne kilder, holde øye med trender, samle nyheter og publisere dem. Hun skal hjelpe avisen med å bli komfortable med nye teknikker, lære de ansatte å den beste måten å bruke verktøyene på, og lære avisen hvordan mest effektivt engasjere en større del av publikum på steder som Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Digg og så videre.

Hun får også ansvar med å holde nyhetsavdelingen ajour med den hurtige utviklingen innen sosiale medier.