Ny tjeneste vurderer risiko ved pitching

Kreativt Forums europeiske moderorganisasjon EACA har utviklet Pitch Evaluator, en tjeneste som beregner risikoen for byrået ved å delta i pitcher. Det er samtidig en hendig guide for kunder om hva de bør unngå å gjøre.

87195 ae4bc original
Ikke signer på noe før du har testet vilkårene i Pitch Evaluator.

Å delta i pitcher om nye kundekontoer krever betydelige investeringer i tid og ressurser, og alle i denne bransjen har hørt historier om dårlige erfaringer med urimelige vilkår og krav.

Med verktøyet The Pitch Evaluator tilbyr EACA en tjeneste som er utviklet for bruk av reklamebyråer over hele Europa, et verktøy der byråer kan evaluere om det er verd å delta i en spesifikk pitch med hensyn til nivået på kundens engasjement, omfanget og grundigheten på informasjonen som kunden har supplert og de potensielle økonomiske fordelene / konsekvensene ved å delta.

– Det brukes vanvittig mye tid og ressurser på byråkonkurranser i norge og resten av verden. Og dessverre altfor ofte i en form som hverken er effektiv eller egnet til å velge beste samarbeidspartner. Om denne «pitch elevatoren» kan hjelpe byråer til å la være å kaste bort tid på dårlig utformede byråkonkurranser, har vi som bransje kommet et langt steg i riktig retning, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum.

Kreativt Forum og ANFOs anbefalinger med hensyn til pitcher finner du her.

Hvordan virker det?

Pitch Elevatoren består av tre deler, der det blir brukt en vektet poengskala som til sammen gir et prosentvis anslag om risikoen involvert ved å delta i pitchen. Jo lavere prosentpoeng, desto større risiko. Den første delen måler nivået på kundens engasjement og teller 40 prosent, mens den andre og tredje, som gjelder henholdsvis omfanget av informasjon og økonomiske fordeler, veier 30 prosent hver.

Dersom du velger å bruke tjeneste, tar EACA vare på dataene og behandler dem sikkert og strengt konfedensielt. Dataene vil bli brukt til å få verdifull innsikt om pitch-praksiser i Europa, noe som EACA igjen kan bruke til å spisse argumentene på vegne av byråene i sin samtaler med annonsører.

Tjenesten som er ute nå er i betaversjon og er bare tilgjengelig på engelsk. Det er den italienske byråforeningen ASSOCOM som har utviklet det opprinnelige verktøyet.