Om kampsaker og «selvfølgeligheter»

Etter siste dagers debatt er det betimelig å flagge også hva Kreativt Forum jobber med og kjemper for. For det er ikke tvil om at sakene man jobber med ikke alltid er like synlige, og at sakene man kjemper for må kommuniseres ofte og tydelig for å skape endring.Vår viktigste kampsak er å fremme kraften og verdien i den gode idèen. Som representant for engasjerte, lidenskapelige og kreative fagmiljøer er vår viktigste rolle å skape forståelse, arbeidsbetingelser og betalingsvilje for kommunikasjon som skaper begeistring i møter mellom mennesker og merkevarer. Som får en betalende avsender til å fremstå som unik, sympatisk og interessant i et konkurranselandskap hvor historier er viktigere enn funksjoner og innhold er viktigere volum.

Og denne kampen er viktigere og mer motiverende enn noen sinne. Viktigere fordi mengden av medier, merker og budskap har nådd kosmiske proposjoner. Motiverende fordi den reklametrette og meningssøkende forbruker setter stadig større pris på idèer som står ut i mengden. Noen hevder at tiden og medieutviklingen jobber mot reklamebransjen. Vi hevder det motsatte. Kanskje er «reklamebransjen» som begrep modent for redefinering, men den kreative kommunikasjonsbransjen har aldri hatt bedre vekstpotensiale. Dels fordi gode idèer kan realiseres i stadig flere, multimediale former (som engasjerte forbrukere gjerne oppsøker på eget initiativ) og dels fordi det massive støybildet forutsetter nytenkning for å få valuta for kommunikasjonsinvesteringene.

Det er bedre å si noe engasjerende èn gang, enn å repetere plattheter 5 ganger. Prioritering av idèkraft fremfor distribusjonskraft vil i økende grad også bli viktig i et miljøperspektiv, hvor både byråer, annonsører og distributører i økende grad vil ansvarliggjøres for sine strategier.

Potensialet for et «Kreativt Forum» er så spennende, at tiden også er overmoden for å inkludere flere kreative fagområder i foreningens ambisjoner. Norge er som kjent et land med en interesseorganisasjon for enhver bransje eller mening. Så også i de kreative bransjene. Vi tror at de felles interessene og meningene her er viktigere enn bransjene vi historisk har definert oss inn i. Enten man driver innen reklamefilm, dialog, interaktive medier eller design er behovene for innsikt, tid og rom for å skape idèer (les: konkurransefortrinn for oppdragsgivere) de samme.

Så, noen ord som sakene vi jobber med i det daglige. De som ikke alltid synes – eller er så godt innarbeidet at man til slutt tar dem for gitt. Næringslivspolitiske høringer, diskusjon og samarbeid med andre interesseforeninger, konkurranser, kurs og konferanser, magasin og web-sider. For medlemmer (og ikke medlemmer) som lurer på verdien av dette, er det lettest å svare hva er vi som forening uten? Alle disse oppgavene bidrar på ulikt vis til å påvirke de rammebetingelser medlemmene jobber under – og på slutten av dagen, de idèene og resultatene som kommer ut av det.

Kristian Bye
Styreleder i Kreativt Forum