Oslo Business Region velger Bleed

Oslo Business Region og Bleed skal bruke tjenestedesign i arbeidet med å gjøre Oslo enda mer attraktiv for gründere og investorer.

95900 a9f18 original
Teamet, fra venstre: Christoffer Nøkleby, Gaute Hagerup, Mari Wachelke, Siw Andersen, Eirunn Kvalnes, Irén Andresen, Kjell Reenskaug, Maria Helena Aaslund, William Stormdal, Jørn S. Haanæs.

– Gründer-scenen i Oslo har utviklet seg formidabelt de siste 5-6 årene, og sammen har de mange inkubatorene og oppstartselskapene satt byen vår på kartet, sier kommunikasjonsdirektør Siw Andersen i Oslo Business Region.

Målet til Oslo Business Region er å øke antallet Oslo-baserte oppstartsbedrifter med internasjonalt potensial. Organisasjonen arbeider som fasilitator i møtepunktet mellom gründere, arbeidstakere, investorer, næringsliv, politikk og akademia, i tillegg til en rolle som internasjonal promotør for Oslos næringsliv. Nå tar Oslo Business Region i bruk strategisk design-metodikk for å forstå de forskjellige målgruppenes ønsker og behov akkurat nå enda bedre. Bleed er valgt som byråpartner i prosjektet, som også inkluderer design av ny nettside.

– Vi er godt i gang med arbeidet. Det er en enormt meningsfylt oppgave å få jobbe med å gjøre Oslo til et enda mer interessant sted å starte, utvikle og investere i gründerbedrifter, sier Irén Andresen, interaksjons- og tjenestedesigner i Bleed.

– Vi ønsker å bygge en god plattform for hele økosystemet, som møter dagens behov og trenger å utvikle våre tjenester videre. Vi valgte Bleed på grunn av den helhetlige forståelsen av vårt samfunnsoppdrag, og en brukerfokusert og spennende pitch av et svært kompetent team, sier Andersen.

Om Oslo Business Region

Oslo Business Region jobber for at enda flere oppstartsselskaper skal lykkes, tiltrekke talent og investeringer til Oslo og internasjonal profilering gjennom samarbeidsprosjekter. Selskapet er eid av Oslo kommune og er ansvarlig for en rekke initiativer, inkludert Oslo Innovation Week. Siden 2015, har Oslo Business Region også gitt ut den årlige rapporten Oslo State of the City.

Teamet fra Bleed:

Kreativ Leder: Svein Haakon Lia
Strategiske rådgivere: Kjell Reenskaug og Christoffer Nøkleby
Tjeneste- og interaksjonsdesignere: Eirunn Kvalnes og Irén Andresen
Prosjektleder: Maria Helena Aaslund
Designer: William Stormdal