– Pandemien har gjort oss sterkere

Feed, et tech- og designbyrå på Grünerløkka i Oslo, kjørte lønnskutt for samtlige ansatte da pandemien førte til tap av inntekter, og økte deretter staben med 70 prosent basert på en nesten fullstendig utskiftning i prosjektene. Hva skjedde?

Preeti helle drawing
Fra venstre: Utviklerne Helle Holmsen og Preeti Singh. Foto: Thomas Ekström, Hest Agentur

– Vi har klødd oss litt i hodet, men tror vi begynner å se sammenhengene, sier Fredrik Hæreid, partner og forretningsutvikler i Feed.

– Det første vi opplevde var at de store kundene som baserer mye av innovasjonsarbeidet sitt på konsulenter eller team fra slike som oss trykket på stopp-knappen. De hadde nok råd til å gjøre hva de ville, men de valgte å være varsomme og se an situasjonen. Paradoksalt nok fikk vi samtidig mange henvendelser fra kultursektoren, men der var naturligvis problemet at man ikke hadde noe særlig budsjett i første omgang.

– Behovet var ulikt mellom den det kommersielle og kultur, tilføyer Rune Yndestad Møller, daglig leder i Feed. Kulturaktørene var under et plutselig og voldsomt press, med kanselleringer på alle fronter. De var nødt til å tenke digitalisering, mens de mer tradisjonelt digitalt sterke nok var mer interessert i å rigge seg best mulig for en uviss fremtid.

Nye kunder, men små budsjetter

Dermed var det duket for store omveltninger i porteføljen. Feed startet opp med nye prosjekter nærmest av fri vilje og i mangel på andre prosjekter for flere kulturaktører. Tilstrømningen av nye kunder var åpenbart positiv, men også skummel når prosjektene nærmest manglet budsjett.

– Omsetningen gikk dramatisk ned, samtidig som vi nesten aldri har vært mer travle. Det gjorde at alle ansatte sa seg villig til å ta et solidarisk lønnskutt på 20 prosent mens vi utarbeidet nye digitale løsninger for musikkbransjen og museumssektoren.

Oslo Arkitekturtriennale, Henie Onstad Kunstsenter, Musikk(hjemme)kontoret, By:larm, MUNCH og Designers’ Saturday er alle eksempler på prosjekter som har foregått gjennom pandemien hos Feed.

– Det oppleves ofte som en berg-og-dalbane i denne bransjen, legger Rune Yndestad Møller til. – Normalt sett får vi fort kalde føtter når man har en litt kjip periode, og det første som ryker har typisk vært rekrutteringsprosesser. Denne gangen tok vi en sjans og valgte å fortsette prosessene selv om vi hadde tatt lønnskutt og salgspipen var lite optimal, trass fullbookede team. Vi ser nå oppsiden av dette. Nå er de aller fleste av oppdragsgiverne våre tilbake, på tvers av sektorer, mer ivrige enn før. Vi var også istand til å tilbakebetale alle ansatte innen rimelig kort tid.

Syv nye hoder på plass

Tre nye designere er på plass i byrået: Andreea Tecusan, Jonas Vetlesen og Lars Magnus Haugen. Andreea kommer fra OlssønBarbieri der hun de siste to årene har bidratt med strategisk og digital kompetanse, samt jobbet med art direction og kommunikasjon. Jonas kommer fra Boden World og LOFT4, som har bemerket seg i nettopp krysningspunktet mellom teknologi og design. Lars Magnus Haugen er produktdesigner med internasjonal erfaring og kommer fra en tilsvarende rolle i Studio Vues.

Utviklingsteamet er styrket med ytterligere tre nye front-end utviklere: Preeti Singh, Marius Tetlie og Even Rømo. Preeti, amerikansk, har forøvrig bakgrunn i psykologi og kom til Norge etter å ha studert i Nederland og England. Marius har bakgrunn som grafisk designer i Nederland og Berlin, men har nylig fullført utdanning som utvikler, mens Even kommer fra Making Waves.

– Også i prosjektledelse og forretningsutvikling har det vært vekst, skyter Fredrik Hæreid inn. Gilda Axelroud, tidligere nestleder på Kunstnernes Hus og direktør på et samtidskunstgalleri, med bakgrunn i prosjektledelse og kunst, skal styrke forretningsutviklingen og prosjektstyring.

Feed har dermed lagt til syv nye ansatte, utover de 10 som gikk inn i pandemien sammen.

– Vekst i seg selv er ikke viktig, men vi har fått oppleve kraften av å tenke utenfor de vante baner og tørre å ta noen sjanser gjennom pandemien, noe som har gjort oss sterkere, avslutter Hæreid.