Partnerne i PLAY Reklamebyrå går hvert til sitt

Skiller lag etter 16 år, og legger ned byrået ved inngangen til 2022.

Gruppebildex
Fra venstre: Kreativ leder og partner Thomas Anfinsen, rådgiver Kristian Ruud og daglig leder og partner Espen Erfjell.

To partnere var med under oppstarten av Play Reklamebyrå i 2005, kreativ leder Thomas Anfinsen og daglig leder / rådgiver Espen Erfjell.

– Det ligger ingen dramatikk i at vi nå skiller lag. Vi har riktignok hatt et ulikt syn på veien videre, men det er helt naturlig etter så lang fartstid sammen, forteller de.

Erfjell forteller at han med dette har tatt det endelige steget ut av reklamebransjen. Han er utdannet NLP Coach, og har de siste to årene jobbet som coach ved siden av rådgiverstillingen i PLAY.

– I coach-rollen har jeg hatt mange møter med ansatte som kjenner på utbrenthet og manglende engasjement. Det har gitt meg innsikt i hvor utbredt dette problemet er, og ikke minst hvilke kostnader det påfører både næringslivet og samfunnet.

– Bedre helse og bedre resultater

Fra nyttår går han inn som partner i startup-selskapet WeMe, et wellbeing techselskap med globale ambisjoner.

– WeMe utvikler empatiske AI-drevne verktøy som skal bidra til å utvikle ferdigheter og atferd som reduserer stress, utbrenthet og sykefravær i arbeidslivet, slik at vi enklere skal kunne lede oss selv og andre til bedre helse og bedre resultater.

Tar med seg PLAY inn i Spirit Reklamebyrå

Thomas Anfinsen, kreativ leder i PLAY tar med seg tre ansatte og slår seg sammen med Spirit Reklamebyrå.

– Spirit og Play startet samtaler om samarbeid allerede 20. mars 2020 for å se på mulige synergier, men av naturlige årsaker ble dette satt litt på hold. Nå er timingen perfekt, sier Thomas Anfinsen.

Fra 1. januar 2022 er PLAY en del av Spirit Gruppen Reklamebyrå AS.