Patchwork blir Belong

Etter seks års drift i Norge skifter det kreative byrået Patchwork navn til Belong.

92033 6d1f6 original
Byråleder Merethe Nyvold Johannessen i nylig omdøpte Belong.

Byrået har gått fra å være et selskap med kjernekompetanse på sosiale medier til å være et fullservicebyrå som tilbyr strategisk rådgivning, innsiktsarbeid og kreative løsninger på tvers av alle kommunikasjonsflater. I takt med de store endringene i markedet har også Patchwork sett behov for å endre måten de jobber på.

Navneendringen er en del av selskapets nye posisjonering, der navnet Belong signaliserer at byrået jobber ut i fra forbrukernes perspektiv i alt av innhold.

Administrerende direktør Merethe Nyvold Johannessen forteller at navneendringen springer ut fra en felles nordisk strategi som handler om tilhørighet og fellesskap:

– Samfunnet blir mer og mer individualistisk, men behovet for tilhørighet og det å kjenne at vi er en del av noe er tidløst og universelt. Derfor er navnet Belong en god sementering av vår strategi, samtidig som det understreker metodikken vår og ambisjonen vår om å skape tilhørighet mellom merkevarer og målgrupper.

Viktigheten av fellesskap

Å snakke med målgruppen i stedet for til målgruppen har helt siden oppstarten vært en viktig del av byråets filosofi, noe som bringes videre gjennom det nye navnet. Belong ønsker ikke bare å hjelpe merkevarer å markedsføre seg, men også å hjelpe dem til å forstå hvordan de blir en del av en kultur når gode kommunikasjonsløsninger skapes.

Torsdag hadde Belong lanseringsevent, der kunder og ansatte blant annet fikk oppleve sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen fortelle om viktigheten av fellesskap. Blant mye annet hadde han dette å si:

– Mer og mer av vår identitet som person er knyttet til at vi er forbrukere. Og det er gjennom forbruket vårt at vi forteller verden hvem vi er.

www.belong.no