Positiv start på det nye året

Februar-barometeret fra Mediebyråforeningen viser en vekst for 2018 på nivå med prognosene.

88859 80890 original

Mediebyråforeningen har publisert ferske tall for februar. Kommentarene til tallene er fra daglig leder Merete Mandt Larsen:

«Året 2018 har startet positivt med en vekst på 4,5 prosent som ligger på nivå med prognosene. Dette tilsvarer i omsetningsvekst fra 1.605.641 i fjor til 1.677.996 i år. TV har en langt svakere vekst med 0,7 prosent, mens de på samme tid i fjor hadde en vekst på 12,2 prosent, og har da også en lavere markedsandel som i fjor lå på 43,2 prosent, mens nå er på 41,6 prosent. Det blir spennende å følge utviklingen til tv og med den nye TV-målingen på plass, bør disse tallene følges nøye.

Utendørs starter ikke året like godt som det avsluttet 2017 og har en vekst i forhold til i fjor på 3,5 prosent, mens kino starter meget positivt året med en vekst på hele 59 prosent.

Internett-gruppen øker med 15,5 prosent, og representerer en markedsandel på 33,2 prosent, mot 30,0 prosent samme periode i 2017. Viktig å merke seg at vi 2018 har endret barometeret og fordelt programmatisk kjøp der de hører hjemme i den enkelte undergruppe. Dette for å bevisstgjøre oss om at programmatisk er ikke en kanal, men en måte å kjøpe medier på. Tallene fra 2017 er i så måte også gjort om slik at dette skal kunne være sammenliknbart. Vi har allikevel samlet det totale tallet for programmatisk kjøp, på en egen linje slik at det fremdele kan følges etter ønske fra medlemmene. Skal jeg trekke noe frem fra internett-gruppen, må det være video som vokser med 45,3 prosent.»

Her ser du Mediebarometeret for februar.

Se også prognosene for 2018 fra IRM.