Posten og Bring velger ANTI for 5 nye år

Posten Norge har valgt ANTI som nordisk merkevare- og designpartner for de kommende fem årene. Valget er et resultat av en større anbudskonkurranse der mange byråer deltok.

ANTI
Fra venstre: CEO i ANTI, Kenneth Pedersen, Client Director Tine Moe Løvberg og daglig leder Kristin Holst Grimstad.
Cato Geertsen Posten Norge
Designsjef Cato Geertsen i Posten Norge.

– Det at Posten Norge har valgt oss på ny, ser vi på som en enorm tillitserklæring og viser at vi samarbeider godt over tid. Sammen har vi fått utredet mye de siste tre årene. Vi har revidert identiteten til både Posten og Bring, utviklet et digitalt designsystem for merkevarene, og berørt så og si alle flatene i identitetene. Vi ser med spenning på årene fremover og det vi skal få til sammen, sier Tine Moe Løvberg, Client Director i ANTI.

– En totalvurdering av løsning og pris

– ANTI har vist seg som et byrå med svært høy designfaglig kompetanse og et sterkt strategisk tankesett som harmoniserer godt med oss. ANTI ble valgt ut ifra en totalvurdering av løsning og pris. De overbeviste med gode referanser og de beste løsningene på våre caseoppgaver. Vi er svært glad for å kunne fortsette samarbeidet og utvikle, digitalisere og bygge sterke merkevarer for Posten og Bring i Norden, sier Cato Geertsen, designsjef i Posten Norge.

Avtalen med ANTI har en varighet på totalt fem år, med en samlet verdi opp til 20 millioner kroner, og gjelder strategisk merkevare- og designutvikling for Posten Norge-konsernet både nasjonalt og nordisk.

– Posten og Bring er åpenbart en spennende og strategisk viktig kunde for ANTI, derfor er vi glade for å ha fått fornya tillit i konkurranse mot andre svært dyktige byråer, sier Kristin Holst Grimstad, daglig leder i ANTI.