Regjeringen foreslår krav til merking av retusjert reklame. Hva vil det bety i praksis?

Advokatene Tonje Hovde Skjelbostad og Frode Elton Haug fra advokatfirmaet Legalis forklarer hvilke praktisk konsekvenser et lovforslag om å innføre krav til merking av retusjert reklame vil få dersom det blir vedtatt

20040519 114749 5 ny
Foto: Anne-Li Engstrøm ı Lisens: CC-BY-NC-SA-4.0

Det har vært snakket om å innføre krav til merking av retusjert reklame i mange år, og nå har regjeringen sendt over et lovforslag til Stortinget om dette. Tonje Hovde Skjelbostad og Frode Elton Haug fra Advokatfirmaet Legalis har gått gjennom forslaget og trukket ut noen punkter de mener det er viktig å merke seg. Legalis er Kreativt Forums nye samarbeidspartnere innen markedsføringsrett, immaterialrett og personvern (GDPR).

Alle som utformer reklame må merke retusjering

  • Regjeringen foreslår at det tas inn et krav i markedsføringsloven om at annonsører og alle som utformer reklame må merke retusjert reklame. Dette skal gjelde i alle tilfeller hvor det er fikset på kropp, blant annet endring av kroppsfasong, kroppsstørrelse eller hud. Selv ved en lav grad av retusjering vil kravet om å merke gjelde.
  • Forslaget legger opp til at både stillbilder og levende bilder/video må merkes. Kravet vil gjelde i alle kanaler hvor markedsføring rettes til norske forbrukere. Dersom lovendringen blir vedtatt, er tanken å lage et standardisert merke som skal brukes.

Hva skjer videre nå?

  • Det er Forbrukertilsynet som vil få oppgaven med å håndheve kravet om merking av retusjert reklame. Tilsynet kan fatte vedtak om tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr ved lovbrudd.
  • Det er ventet at regjeringen også vil legge fram et annet lovforslag i løpet av våren som gir Forbrukertilsynet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årlige omsetning eller opp til 25 millioner kroner.
  • Stortinget vil etter alt å dømme behandle forslaget om krav til merking av retusjert reklame før sommerferien. Blir det vedtatt, kan man sannsynligvis forvente at reglene trer i kraft fra årsskiftet.

En lengre artikkel med flere detaljer om lovforslaget er publisert på Legalis' nettsider: Merking av retusjert reklame – regjeringen foreslår nye krav - Advokatfirmaet Legalis