Reklame i skolen

Kreativt Forum har jobbet frem en høringsutalelse for «veilederen til Reklame i skolen», der foreningen anbefaler Utdanningsdirektoratet å unngå reklame i skolen.

Olving er ikke imponert over hvordan direktoratet har håndtert saken:
– Hele prosessen fra Kunnskapsdepartementet inviterte en bredt sammensatt gruppe aktører fra næringsliv, myndigheter og organisasjoner til å gi råd, virker som en skinnprosess all den stund Utdanningsdirektoratet ikke tar noen av våre anbefalinger til følge.

Høringuttalelsen er vedlagt.


b589c00a-00dc-42ea-89bf-f77bca9eaaad.pdf