Reklameåret starter med tilbakegang

Mediebyråforeningens Mediebarometer for årets to første måneder er klart. Både kino og utendørs har hatt en solid start på det nye året, tross en tydelig oppbremsing i reklamemarkedet generelt.

Felipe bustillo 4 VDR Co Nuv E0 unsplash
Trenden med oppbremsing i reklameomsetningen fra slutten av fjoråret fortsetter inn i 2023. Men kino og utendørs har hatt en bra start på året. Foto: Felipe Bustillo / Unsplash.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen er oppdatert og tallene etter endt februar viser at året har startet som det forrige sluttet; med en tydelig oppbremsing i reklamemarkedet. For årets to første måneder går markedet tilbake 5,4 prosent, som tilsvarer 86 millioner færre reklamekroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er ikke tall som overrasker, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi. Vi så en oppbremsing i reklameomsetningen mot slutten av fjoråret og det var forventet at denne trenden ville vedvare inn i 2023. Det er en økende forsiktighet blant annonsører som tydelig korrelerer med mer krevende økonomiske tider.

Digital nedtur

Digitale medier går tilbake med 9,3 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Det utgjør en nedgang på drøye 61 millioner. Displayannonsering alene er ned 41 millioner, som er en reduksjon på 14,4 prosent mot fjoråret.

Omsetningen på sosiale medier som går gjennom mediebyrå går tilbake 8,4 prosent, 13,4 millioner kroner, når vi ser januar og februar under ett. Betalt søk følger etter med en reduksjon på 5,9 prosent, som tilsvarer en nedgang på drøye seks millioner kroner. Influencer marketing har en positiv utvikling og øker omsetningen med 34,9 prosent, men her er det viktig å understreke at volumet for denne mediekanalen fortsatt er veldig lavt, og at tallene fluktuerer fra måned til måned.

Barometer februar 2023

Kraftig tilbakegang for TV-omsetningen

TV-omsetningen går kraftig tilbake sammenlignet med 2022, og deler av dette kan forklares med at OL gikk av stabelen i februar i fjor, som gjør at det blir en tøff periode å sammenligne med. Hittil i år går TV tilbake med 9,9 prosent, som tilsvarer en reduksjon i medieomsetning på 61,5 millioner.

Lydmedier står seg godt i årets to første måneder og vokser med 30,4 prosent, som utgjør en opptur på 19,4 millioner. Podkast øker med 73,3 prosent mot samme periode i fjor og utgjør 6,5 prosent av omsetningen på lydmedier. Likevel har kanalen fortsatt bare en marginal andel på 0,4 prosent av den totale reklameomsetningen via mediebyråene.

Prognosene antyder krevende tider

Både kino og utendørs har hatt en solid start på det nye året og begge kanalene vokser med drøye 33 prosent hver. Det betyr at det er omsatt kinoreklame for 28,5 millioner og utendørsreklame for 109 millioner i januar og februar.

– Det er tidlig å spå hvordan omsetningen kommer til å utvikle seg i de ulike kanalene, men de fleste prognoser viser i retning at det blir krevende tider, trolig til godt over sommeren. Når vi får med oss marstallene og kan se tilbake på et helt kvartal, får vi mer solide tall som vil gi tydeligere indikasjoner på hva vi kan vente oss fremover, avslutter Brimi.