Reklamebransjen i EU mer pessimistisk

Barometeret som måler tiltroen til fremtidsutsiktene i reklameindustrien i EU viser at aktørene er langt mer pessimistiske nå enn de var ved begynnelsen av året. Men de nordiske landene utgjør et optimistisk unntak.

85807 3d2e0 original

Til tross for at næringslivet i EU-landene generelt sett er på oppadstigende kurs, viser European Advertising Business Climate Index, et konjukturbarometer som foretas hvert kvartal av The European Association of Communications Agencies (EACA), at reklame- og markedsføringsselskaper innen EU har mistet en god del tiltro til fremtidsutsiktene i egen bransje.

Den nye undersøkelsen viser at business confidence i reklameindustrien har avtatt fra +12 i april til +3 i juli, noe som er nok et fall fra årstoppen +19 på begynnelsen av året.

Ifølge EACA er resultatet i stor del påvirket av tre store økonomier som igjen utgjør en stor jafs av reklamemarkedet i EU: Storbritannia, Frankrike og Italia. I juli hadde Storbritannia lavest business confidence av alle EU-landene med -29 på indekset, mens franskmennenes business confidence ble målt til -5. Italienernes framtidstro har på sin side falt fra -4 til -21 fra januar til juli 2017.

Denne trioen av land melder også om betydelig lavere etterspørsel enn tidligere, med en nedgang fra -3 til -5 i Frankrike og fra -7 til -28 i Italia. De europeiske reklameindustriens pessimisme er også åpenbar sett fra måten selskaper tenker om forretningsutvikling i andre kvartal 2017: Det er et betydelig fall fra +8 i 1. kvartal 2017 til -2 i 2. kvartal, dessuten er forventningene om prisutviklingen for de neste tre månedene gått fra +10 til 0 fra 1. til 2. kvartal.

På den lyse siden synes sysselsettingen å være stabil i alle EUs regioner, med de samme forventningene til sysselsettingen i begge kvartal.

Norden på topp

To land skiller seg markert fra den negative trenden: Hellas har gått fra -15 til +16 på poengskalaen etter en langsom bedring etter nedgangstidene i landet, mens Sverige har gjort et byks fra +10 til +33, som er den høyeste verdien av alle landene i EU-indekset. Sammen med Danmark gjør Sverige Nord-Europa til den ledende regionen med hensyn til fremtidsutsikter innenfor pris, sysselsetting og etterspørsel innen EU.

Les rapporten i sin helhet her.

EU-regionene som er med i indekset er Vest-Europa (Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbrittannia), Sentral-/Øst-Europa (Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Litauen, Latvia, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia), Middelhavslandene (Kypros, Hellas, Italia, Malta, Spania og Portugal) og Nord-Europa (Danmark og Sverige). Hverken Irland, Finland, Luxemburg eller Ungarn oppgir data til EACA.

The Advertising Business Confindence Index er basert på svar fra reklame- og markedsundersøkelsesselskaper på tvers av Europa for Business and Consumer Survey of the European Commission (DG ECOFIN).