Reklamemarkedet fortsetter i positiv retning

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets første fire måneder er nå klart. Barometeret viser en positiv utvikling i forhold til fjoråret. Første tertial byr på en oppgang på 8,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Barometeretet grafikk april2021

Den første nedstengningen i forbindelse med pandemien kom 12. mars i 2020. De to første månedene av 2021 ble sammenlignet med to måneder uten pandemi i fjor.

April måned 2021 ble årets første måned hvor man sammenligner måneder med covid-19-situasjon. Etter årets tre første måneder landet Mediebarometeret på et akkumulert pluss på 2,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Nå etter fire måneder er prosent-tallet på snaue 9 prosent.

Barometeret viser reklameomsetningen via mediebyråene i Norge. Isolert sett var oppgangen i april måned på 37,1 prosent. I fjor viste april måned en nedgang på hele 42,9 prosent. Etter årets fire første måneder av 2020 var nedturen på 17,8 prosent sammenlignet med de første fire månedene i 2019.

– Men i april i fjor var det nok mer negativitet og dårlig med lys i tunnelen. Pandemitiden i april i år er nok litt annerledes. Nå er det nok mange som tror at covid-19-situasjonen snart ser slutten, i alle fall at mye åpnes nå før sommeren, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

I de første fire månedene ble det omsatt reklame via mediebyråene for 2,96 milliarder NOK mot 2,72 milliarder NOK i tilsvarende periode i fjor.

«Vi ser slutten på en svært vanskelig periode, i alle fall er det mange som nå gjør det.»
Merete Web 1023square

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen

– Så mørkt ut

– April så mørk ut i 2020. Selv med mange begrensninger og nedstengninger i april 2021, så var den langt lysere for svært mange. Vi ser slutten på en svært vanskelig periode, i alle fall er det mange som nå gjør det. Det er nok mer positiv psykologi nå, sier Mandt Larsen.

Digitale medier fortsetter ferden oppover, med en økning på 23,1 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor. Underkategorien sosiale medier økte med 38,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og video med 37,3 prosent. Display økte i samme periode med 19,7 prosent.

Og det ga digitale medier en andel av reklameomsetningen i årets fire første måneder på 42,7 prosent. Tradisjonell TV er toeren i så måte, med 37,1 prosent.

Også TV kan vise til en pen oppgang i årets første tertial, med en vekst på 6,7 prosent. Lyd, radio pluss podcast, har en enda sterkere oppgang, med sine 20,9 prosent. Tradisjonelle kanaler som dagspresse, ukepresse og fagpresse er alle i minus etter årets fire første måneder. Dagspresse har bare 0,9 prosent i minus, mens ukepresse er på minus 17,8 og fagpresse på minus 25,7 prosent.

– Kino er utvilsomt den som har tapt mest

Og de store pandemitaperne er fremdeles utendørs og kino, og spesielt den siste mediekanalen. Kino er ned med hele 65 prosent etter årets fire første måneder, da mye av kino-Norge har vært nedstengt, eller har hatt strenge restriksjoner. Blant annet har Oslo-kinoene vært stengte i hele år. Utendørs er i minus med 24,1 prosent i første tertial.

– Jeg må si det igjen; det er noen kanaler som er blitt ekstra rammet av pandemien. Kino er utvilsomt den som har tapt mest, med stengte kinosaler og store begrensninger på antall til stede på åpne kinoer. Det kan gå mot en kinoåpning i hovedstaden snart, men trolig med sterke begrensninger i antallet på hver kinoforestilling, sier Mandt Larsen.

Det er to nye reklamegrupper i Mediebarometeret dette året. Det er kategorien influencer marketing som hadde en omsetning på 7,7 millioner NOK i årets fire første måneder og podcast med en omsetning på 7,4 MNOK i årets første tertial.