Reklamemarkedet fortsetter i positiv retning

Mediebyråforeningens mediebarometer fra første tertial er klart. Det er omsatt reklame via mediebyråene for nesten 3,3 milliarder kroner, som er en oppgang på 11 prosent, tilsvarende 327 millioner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Erik witsoe GF8 Vv Bgc J4o unsplash
Kino-salene stod i stor grad tomme på samme tid i 2021 så veksten mot fjoråret er formidabel, med hele 325,5 prosent. Foto: Erik Witsoe / Unsplash

– Vi legger bak oss et tertial som viser at reklamemarkedet er tilbake på 2019-nivå. Isolert i april har vi en oppgang på 20 prosent mot samme måned i fjor, godt drevet av digitale medier, TV og utendørs. Men også online video og lydmedier har styrket seg kraftig mot 2021, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Solid andel av reklamekaka for digitale medier

Den digitale veksten fortsetter, og reklameomsetning som går gjennom mediebyråene hittil i år er 1,35 milliarder. Dette er en økning med 91 millioner mot fjoråret og betyr at digitale medier har en solid andel på 41,3 prosent av den totale reklamekaka.

Displayannonsering vokser med 8,5 prosent fra fjoråret og utgjør halvparten av den digitale veksten med 45,6 millioner. Sosiale medier passerer fjoråret med 26 millioner, som er en vekst på 8,2 prosent, mens søk holder seg stabilt mot 2021, med 211 millioner i omsetning.

Det er ingen tvil om at levende bilder er en sterk reklamebærer og online video (OLV) styrker seg med 10,4 prosent mot samme periode i fjor. Isolert for april økte OLV med 44,4 prosent og hele 19 millioner. Totalt ender OLV-omsetningen hittil i år på 214 millioner.

Kunne hatt betydelig høyere vekst

Levende bilder på lineær TV har også en oppgang i årets fire første måneder og øker omsetningen med 9,5 prosent mot fjoråret. Det utgjør en reklamevekst på 104 millioner. Det er omtrent tilsvarende vekst som TV-selskapene har i sine prislister. TV-seingen er betydelig ned i år, og TV 2 sin konflikt med Altibox forsterker dette. Resultatet er at TV kanalene stenger salget måneder i forveien og kunne, ifølge mediedirektør Jarle Thalberg i GroupM, hatt betydelig høyere vekst om de hadde hatt flere seere å selge.

Lydmedier kan også vise til en betydelig vekst fra 2021. Radio øker omsetningen med 21 millioner, og sammen med podkast utgjør de en vekst på 18,1 prosent fra samme periode i fjor. Podkast alene styrker seg med 10,4 prosent, og til tross for at dette fortsatt utgjør en liten kanal, er det en kanal i stabilt positiv utvikling,

Sterk vekst for utendørs

Utendørs har hatt en forventet sterk vekst mot fjoråret og høyere etterspørsel øker omsetning med 87,1 prosent. Det er omsatt for drøye 186 millioner hittil i år, som betyr at utendørkanalene står for nesten 30 prosent av den totale veksten i reklamemarkedet så langt.

Kino-salene stod i stor grad tomme på samme tid i 2021 så veksten mot fjoråret er formidabel, med hele 325,5 prosent. Det ble omsatt kinoreklame for nesten 41 millioner i årets første tertial, som er en vekst på over 31 millioner mot 2021. Det betyr at kinomarkedet begynner å stabilisere seg, og vi forventer å gå en sterk kino-høst i møte.

– Det er samlet sett et veldig sterkt mediemarked. Det, på toppen at TV er utsolgt lang tid i forveien, gjør at kanaler som utendørs og lydmedier også får kraftig vekst, og dette bildet vil vi også se utover høsten, sier Jarle Thalberg i GroupM.

Det er også interessant å se at den programmatiske andelen går ned etter å ha hatt en kraftig vekst, spesielt i begynnelsen av Covid-perioden. Den perioden vi er i nå og går inn i, hadde god omsetning også i 2021 så det blir tøffere og få samme vekst fremover. I tillegg til økt usikkerhet i verdensøkonomien gjør det vanskeligere å spå resten av året. Thalberg mener likevel at mediene kan se lyst på fortsettelsen. Det er få signaler om at kundene setter på bremsene i annonseringen.

Barometeretet grafikk APRIL2022
Mediebarometeret for april 2022.