Reklameomsetning flater ut, men utendørs er vekstvinner

August var en sterk reklamemåned, men i september flater det ut. Så langt opplever året som helhet en moderat vekst.

Simon launay Nf D89 IK3m Y unsplash

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet faller med 6,6 prosent isolert i september, som betyr en reduksjon i reklameomsetning i underkant av 61 millioner mot fjoråret. Hittil i år er det omsatt reklame via mediebyråene for 7,179 milliarder som er en positiv vekst på 193 millioner mot 2021. Det betyr at vi hittil i år opplever en moderat vekst på 2,8 prosent.

– August var en sterk reklamemåned, men nå opplever vi en utflating i september. Akkumulert på året har vi fortsatt vekst, men dette skyldes også en sterk inngang på året. Vi følger utviklingen på annonsørsiden tett fremover, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Kristin Brimi image 2x
Daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.
  • Digitale medier utgjør en andel på 42,5 prosent reklameomsetningen, mens omsetningen i kroner holder seg på linje med fjoråret. Det er omsatt for rett i overkant av 3 milliarder på digitale medier, hvor søk og online video (OLV) bidrar med sterkest vekst.
  • Søk vokser med 2 prosent mot fjoråret som er en vekst på 9,7 millioner, mens OLV øker med 2,5 prosent mot 2021, og vokser fra 453 til 464 millioner.
  • Sosiale medier holder seg stabilt mot fjoråret med en omsetning på 789 millioner hittil i år. De 4 siste månedene i 2021 var spesielt sterke for sosiale medier, så trolig kan vi forvente et negativt avvik for kanalen fremover.
  • TV-omsetningen faller med 35 millioner mot 2021. Dette er en nedgang på 1,4 prosent, fra 2,475 millioner til 2,439 millioner, og TV’s andel av reklameomsetningen er nå 34 prosent.
  • Det er omsatt lydmedier for 346 millioner hittil i år, som er ven vekst på 6,5 prosent fra i fjor. Radio driver veksten alene med en økning i omsetningen på 21 millioner. Podkast ligger stabilt med fjoråret og viser ikke tegn til omsetningsutvikling.
  • Kino har kommet sterkt på banen i 2022 og har en reklameomsetning på 89 millioner hittil i år, 59 millioner høyere enn 2021. Det gjør kanalen til en prosentvis vekstvinner med en økning på hele 195,8 prosent.
  • Utendørs (OOH) er den soleklare vekstvinneren blant mediekanalene. Hittil i år omsetter kanalen for 465 millioner, mot 305 millioner i fjor. Det er en økning på 52,5 prosent som utgjør 160 millioner reklamekroner, og totalt står OOH for hele 83 prosent av den totale veksten i markedet hittil i 2022.

– 2022 har vært et år preget av usikkerhet rundt fremtidsutsiktene til den norske økonomien. Forbrukernes tillitt til egen økonomisk situasjon (Consumer confidence index) var i 3. kvartal på det laveste nivået siden 1992, noe som påvirker hvilke kjøp og investeringer nordmenn gjør. Dette er det mange selskaper som begynner å merke, og det får konsekvenser for hvilke investeringer de er villige, og i stand til å gjøre i markedsføring, sier daglig leder i Carat og dentsu sin norske mediebyråvirksomhet, Stian Jansen.

– Det er fortsatt et kvartal igjen av året og høsten er tradisjonelt sterke reklamemåneder. Dog ser vi at svingninger nå skjer raskt og i korrelasjon med den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, noe som helt sikker også kommer til å påvirke oss frem mot årsskiftet, sier Jansen.

Barometeretet grafikk september22