Reklameomsetningen vokser med nærmere 375 millioner mot fjoråret

Fortsatt god fart i mediemarkedet, men veksten avtar, ifølge Mediebarometeret.

Pexels jose francisco fernandez saura 802024
Utendørs viser en vekst på hele 115 millioner mot 2021. Det utgjør en økning på solide 82,8 prosent hittil i år, og bare i mai vokser kanalen med drøye 28 millioner. Foto: José Francisco Fernandez Saura / Pexels

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklameveksten fortsetter i mai. Samlet øker omsetningen som går via mediebyråene med 9,6 prosent mot 2021 og viser at det er god fart i reklamemarkedet.

– En positiv start på året viser at reklamemarkedet er i fortsatt vekst, men tallene tyder på at vekstkurven flater noe ut. Mai isolert øker med 5,1 prosent mot samme periode i fjor og veksten kommer primært fra utendørsreklame, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Kristin Brimi image 2
Daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Utendørs viser en vekst på hele 115 millioner mot 2021. Det utgjør en økning på solide 82,8 prosent hittil i år, og bare i mai vokser kanalen med drøye 28 millioner.

– Vi lå litt bak etter de tre første månedene i 2022, men omsetningen de siste to månedene har virkelig skutt fart. Ingen måneder i 2019, som er det siste normalåret vi sammenligner oss med, var sterkere enn mai i år. Dette lover veldig godt for fortsettelsen, sier markedsdirektør i JCDecaux, Jo-Øystein Slinde.

Hva skyldes veksten hittil i år, og for mai isolert?

– Forklaringen er ganske enkelt at utendørskanalen aldri har vært mer relevant for norske annonsører enn kanalen er i dag. Vi har dekningsegenskaper som annonsører trenger. Videre har utendørs egenskaper som annonsørene ønsker. Ingen har jo lyst til å sitte inne nå som pandemien er over og vårsola skinner. Litt sånn tenker nok veldig mange norske annonsører også. De vil kommunisere effektivt med sine forbrukere når disse er ute og nyter «friheten», og da er utendørs et naturlig alternativ, avslutter Slinde.

Digital vekst: 4,8 prosent

Digitale medier utgjør den største delen av reklamekaka med 41 prosent, og vokser totalt sett vokser med 4,8 prosent - med displayannonsering og online video som hoveddrivere. Dette utgjør en vekst mot fjoråret på 80 millioner kroner. Veksten vi tidligere har hatt i sosiale medier ser ut til å flate noe ut, og i mai går omsetningen tilbake 12 millioner sammenlignet med samme måned i fjor.

TV har en reklameandel på 36,4 prosent og øker omsetningen så langt i år med 113 millioner kroner mot 2021. Dette betyr en vekst på 7,9 prosent. Omsetningen for mai isolert øker med 2,6 prosent mot samme måned i fjor, til tross for at produksjon og varelager på lineær TV er betydelig lavere enn året før. Omsetningsveksten i et utsolgt marked, betyr at TV-kanalene har hatt en faktisk prisvekst.

Radio tjener på utsolgt marked

Lydmedier står seg godt og radio vokser med hele 19 prosent fra 2021. Isolert for mai vokser kanalen med 21,6 prosent, som til dels kan forklares med utsolgtsituasjonen hos TV-kanalene. Podkast ligger mer eller mindre på samme nivå som i fjor og den store veksten lar vente på seg.

Kino fortsetter også veksten fra fjoråret og øker med hele 37,8 millioner kroner, som utgjør en vekst på 340,8 prosent. Både dags- og ukepresse fortsetter å falle, mens fagpresse og DM viser en marginal vekst fra året før.

– Kraftig prisvekst, inflasjon og høyere renter sender ringvirkninger gjennom norsk økonomi, og dette følger vi nøye for å se hvordan det treffer både annonsører og forbrukere. Det er helt klart knyttet noe usikkerhet til de neste månedene, for reklamemarkedet er historisk sett konjunkturutsatt og følger temperaturen i markedet for øvrig, avslutter Kristin Brimi.

Barometeretet grafikk MAI2022