Reklametårn blir advokatmat

Fylkesmannen stoppet nylig Oslo Kommunes forsøk på å kvitte seg med de omstridte reklametårnene. Nå er i stedet advokatfirmaet Haavind Vislie satt på saken.



Oslo Bystyre vedtok sist sommer å omgjøre JCDecaux' tillatelse til å sette opp reklametårnene. Men Fylkesmannen fastslo senere at omgjøringen var ugyldig, på grunn av feil lovanvendelse.

Nå skal advokatfirmaet Haavind Vislie kikke nærmere på saken, på oppdrag fra aksjonsgruppa stans.no.

Ugyldig tillatelse
Advokatfimaet mener at den opprinnelige tillatelsen er ugyldig. Dermed burde tårnene aldri vært der, og kan fjernes.
– Vi skal ikke gi oss før tårnene er nede og reklamen borte, sier Håkon Wium Lie, leder for aksjonsgruppen, til NRK Østlandssendingen.

For dårlig nabovarsling og manglende vurdering av hvert enkelt tårn er blant saksbehandlingsfeil som visstnok gjør at den opprinnelige tillatelsen er ugyldig.
– Denne rapporten er viktig, og viser at kommunen har flere veier å gå. Den viser at vi har gode muligheter for å få ned disse tårnene dersom vi behandler hvert tårn individuelt, sier Wium Lie.

En klype salt Administrerende direktør i JCDecaux, Øyvind Markussen tar rapporten med stor ro.
– Vurderingen som advokatfirmaet har gjort er basert på informasjon vi antar de har fått fra stans.no. De sitter bare på en brøkdel av informasjonen som ligger til grunn for godkjennelsen. Man skal aldri si aldri, men jeg tar ikke denne vurderingen spesielt alvorlig, sier Markussen til NRK Østlandssendingen.

JCDecaux er villige til å forhandle om tårnene, forteller han.

– Vi har hele tiden vært villig til å forhandle, og da snakker vi om en løsning hvor begge parter må ha noe å gi til forhandlingsbordet, sier han til NRK Østlandssendingen.