Stiller i ren kvinnejury

The Gerety Awards skal rette søkelyset mot manglende mangfold i bransjen – ved å operere med en jury forbeholdt kvinner. Ann Elin Hvidsten fra BWC Oslo er norsk representant i den internasjonale juryen.

92366 fea4b original
Kreativ leder Ann Elin Hvidsten i BCW Oslo.

Den nye kreative konkurransen The Gerety Awards har navnet sitt etter Mary Frances Gerety, tekstforfatteren bak det legendariske slagordet «A Diamond is Forever» fra 1948, laget for gruveselskapet De Beers.

Prisen skal spesifikt være grunnlagt for å øke mangfoldet i bransjen. Det mest slående virkemiddelet er at samtlige juryer utelukkende skal bestå av kvinner. Kreativ leder Ann Elin Hvidsten i BCW Oslo, skal tjenestegjøre som norsk representant i den internasjonale hovedjuryen sammen med 138 andre kvinner.

– I Norge har vi kommet ganske langt på likestilling, men jeg ser likevel at det er en mangel på mangfold. Jeg har selv sittet i mange juryer, og opplevd at vi blir ganske like. Ofte har juryene en overvekt av urbane menn mellom 25 og 40 år, med sine referanserammer og preferanser, og da blir den som går opp på scenen og hever prisen gjerne tilsvarende, sier Hvidsten.

(For ordens skyld: I årets Gullblyanten var det seks juryer med åtte personer i hver jury. Det var 50 prosent kjønnsbalanse i fem av juryene, mens den siste endte opp med fem menn og tre kvinner – red.anm.).

– En viktig samtale

Gullblyanten har hatt 50-prosentregelen i mange år allerede, og i fjorårets Cannes Lions var kvinnekvotienten 46 prosent. Er det ikke et aldri så lite paradoks å utelukke menn i juryen for å oppnå mangfold?

– Det er fint at juryen for Cannes i år nærmer seg 50 prosent, men det er likevel et etterslep i bransjen og dette er ikke noe som burde feires, men noe som i utgangspunktet bare skulle mangle. Ved å la en kvinnelig jury med stort mangfold få nominere og premiere det de oppfatter bransjens beste arbeider, kan vi få i gang en viktig samtale om diversitet i bransjen. Det være seg kjønn, etnisitet, bakgrunn eller alder, sier Hvidsten til kreativtforum.no.