Riksantikvaren til Fete typer + Savant

Fete typer + Savant har sikret seg to års kontrakt for visuell profil og designtjenester for Riksantikvaren.

92629 59ab2 original
DS - Børøysund (1908). Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Daglig leder Mette Brekke-Hansen i Fete Typer + Savant.Oppdraget innebærer videreutvikling av grafisk profil, design og layout for redaksjonelle produkter, og til utstillinger, infografikk og kampanjer.

– Dette er stort for oss. Riksantikvaren er en spennende oppdragsgiver med et viktig samfunnsoppdrag. Vi gleder oss veldig til denne jobben, sier daglig leder Mette Brekke-Hansen i Fete typer + Savant.

Det var til sammen 26 deltakere i konkurransen.

– For oss er det også gøy at vi har klart å hevde oss i en konkurranse med så mange og gode aktører, og oppdraget passer vår kompetanse godt. Vi var så heldige å få utvikle ny nettprofil for Riksantikvaren i vinter og ser frem til å videreutvikle denne og etterhvert blir den lansert, sier Brekke-Hansen.

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap.