Saatchi & Saatchi vant RfA

Årets vinnerbyrå i Reklame for Alvor er Saatchi & Saatchi. «Vinneren makter å lansere Holder de Ord som politisk nøytral og som den nye vaktbikkja, uten å oppfattes som en avskrekkende pitbull», heter det i juryens begrunnelse.

10780 68339 original
10781 140f4 original

Årets Reklame for Alvor- vinner ble offentliggjort torsdag ettermiddag på et arrangement på DogA i Oslo. Årets oppgave var krevende og handlet om å lansere organisasjonen Holder de ord, en ny organisasjon som har som formål å avdekke i hvilken grad folkevalgte politikere overholder sine valgløfter.

– Med få innsendte bidrag var det tydelig at politisk reklame er fortsatt upløyd mark for de fleste byråene i Norge. Spesielt krevende var det nok at årets organisasjon skulle fremstilles som politisk nøytral, sier juryleder Carina L. Lindberg fra McCann.

Seriøs og uavhengig kilde. Sjelden har juryarbeidet vært mer krevende.

– Diskusjonene har gått om hva en ny organisasjon er best tjent med i en lanseringsfase, og hvordan man kan bevare en god dialog med det politiske miljøet for å sikre organisasjonens fremtidige liv som en seriøs og uavhengig kilde, sier Lindberg.

I elevkategorien var det et team fra Norges Kreative Fagskole, Trondheim, som gikk av med seieren.

Godt utgangspunkt. Christin Elvegård i Dinamo har ledet årets styringsgruppe i Reklame for Alvor.

– Aldri før har vi hatt et så godt utgangspunkt som i år. Åtte forskjellige mediehus med hver sine unike flater har alle forpliktet seg til å stille gratis reklameplass for vinnerkampanjen til Saatchi & Saatchi. Med andre ord, en unik mulighet til å posisjonere Holder de ord, men også til å vise seg fram i markedet, sier Elvegård.

Medieflatene som stiller sine flater til disposisjon er JCDecaux, VG, Aftenposten, GoViral, TV3, P4, Microsoft og Bonnier. Reklame for Alvor-kampanjen er planlagt å gå på lufta fra mai 2013.

Dette er 3. gang Saatchi & Saatchi vinner RfA. Byrået vant også i 2007 (WayBack) og i 2008 (Miljøagentene).

Juryens begrunnelse. «Årets vinner makter å fremstå som politisk nøytral, og lanserer Holder de Ord på en balansert måte. Grunnideen er tydelig med et stort mulighetsrom og inviterer til dialog med en bred målgruppe. Det kreative grepet har en stoppeffekt som den nye vaktbikkja trenger, uten å oppfattes som en avskrekkende pitbull. Noen av elementene har et forbedringspotensiale, men har et godt utgangspunkt for en spennende videreutvikling. Ideen kler produktet, samtidig som organisasjonen lanseres med tyngde. Vi liker at det politiske aspektet balanseres med humor, og det er alltid et godt tegn når juryen inspireres til å tenke anda flere muligheter. Med dette relanseres begrepet medarbeidersamtale, på en måte vi tror inviterer til det engasjementet Holder de Ord vil tenne i befolkningen.»

For mer informasjon:
www.reklameforalvor.no
www.holderdeord.no