Samler nye løsninger i Trigger X

Trigger starter nå partnerskapsselskapet Trigger X, som sammen med andre selskaper skal skape verdier ved å løse utfordringer som betyr noe for mennesker, samfunnet og miljøet.

86737 1dc8f original
De nye partnerne i Trigger X: Christopher Henriksen, Nassir Achour, Nicolay Nickelsen, Preben Carlsen, Hallgeir Knutsen, Malin Husefest og Aleksander Johansen.

Trigger X skal samarbeide med andre virksomheter for å utvikle nye verktøy, produkter, forretningsmodeller og selskaper som fungerer i en digital konkurransesituasjon, ifølge selskapet.

– Vi heter Trigger X fordi vi kun er en del av ligningen. Den blir først komplett når vi kombinerer vår egen kompetanse med den som finnes hos andre. Derfor har vi laget et partnerskapsselskap som ikke måler suksess i form av kortsiktig utbytte, men investerer i konsepter som gir fremtidig gevinst fordi vi bygger opp skalerbare løsninger sammen med andre. På veien deler vi både risiko og oppside med de vi jobber med, uavhengig av om de er private selskaper, offentlige virksomheter, organisasjoner eller oppstarter, sier Preben Carlsen, som nå blir daglig leder i Trigger X.

Seks nye partnere

Carlsen fortsetter som eier og styreleder i Triggers konsulentvirksomhet, men vil nå bruke tiden sin på å bygge opp det nye selskapet, hvor han får selskap av seks nye partnere: Nicolay Nickelsen, Hallgeir Knutsen, Nassir Achour, Aleksander Johansen, Malin Husefest og Christopher Henriksen.

I tillegg er alle dagens eksisterende eiere i Trigger med som partnere i det nye selskapet.

Vil redusere investeringsrisikoen

Ifølge Trigger X er de et resultat av nesten to år med eksperimentell virksomhet for å utvikle nye verktøy og produkter for en tid som utfordrer de etablerte modellene.

– Behovet for nye løsninger har aldri vært større. Store deler av norsk næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor befinner seg nå i en fase hvor de vurderer hvilke grep de skal ta for å møte det teknologiske skiftet. Vår ambisjon er å jobbe sammen med disse virksomhetene for å utvikle de beste svarene. Forretningsmodellen vår åpner for at virksomhetene vi jobber med kan redusere sin investeringsrisiko, mot at vi får en del av eierskapet i løsningene vi utvikler, enten vi snakker om rettigheter til ny teknologi eller deleierskap i nye selskaper, sier Carlsen.

– Må redefinere overskuddsbegrepet

Selv om teknologi er sentralt i utviklingen av nye virksomheter, tror ikke Trigger X at det alene er nok for å lykkes.

– Fremtidens vinnere må redefinere overskuddsbegrepet. Innovative løsninger som fyller egen lommebok er ikke lenger nok for å lykkes i en global konkurransesituasjon. Skal man hevde seg må det arbeidet du gjør virkelig utgjøre en forskjell, og det sikrer man hvis man jobber målrettet for å levere overskudd for både mennesker, samfunnet, klima og eierne.

Bærekraftig og effektiv

Idéen om å starte et partnerskapsselskap har utviklet seg over flere år.

– I løpet av de to årene som har gått har vi feilet mye, men lært enda mer gjennom en intens innovasjonsprosess i konsulentvirksomheten til Trigger. Resultatet er et fremtidsrettet rådgivningskonsept som omfatter områder som strategi, forretningsutvikling, organisasjon, posisjonering, kommunikasjon og markedsføring. Innenfor alle disse områdene har vi utviklet nye produkter og tjenester, og kommet langt i kvalitetstesting av både metodikk, verktøy og teknologi. Totalt sett er vi dermed rustet for å levere bedre og mer bærekraftige resultater på en mer effektiv måte enn før, avslutter Carlsen.

Du kan lese mer om satsingen på triggerx.io.