Skal hjelpe Merkevaren Norge ut i verden

I konkurranse med flere store byråer har Los & Co og Neue Design Studio vunnet jobben med å forme Merkevaren Norge videre sammen med Innovasjon Norge.

94504 29cbe original
Fra venstre: Behnam Farazollahi (Neue), Anne Mette Hoel (Innovasjon Norge), Oscar Kipperberg (Innovasjon Norge), Ingrid Nernæs (Innovasjon Norge) og Harald Seip (Los & Co).

Merkevaren Norge er Innovasjon Norges helhetlige satsing for å ta en tydelig strategisk posisjon ute i verden. Foruten vakker natur og olje som Norge allerede er kjent for, skal de nye historiene om Norge og norsk næringsliv formidles. Målet er å ta en posisjon som pioner innen grønne og bærekraftige løsninger. Satsingen er derfor et verdiskapingsprosjekt som i tillegg til å styrke eksport av norske varer og tjenester, også skal tiltrekke flere utenlandske investorer, riktige besøkende og økt kompetanse til Norge.

– Vi ser frem til å starte på fase to i arbeidet med Merkevaren Norge, og å samarbeide med Los & Co og Neue når merkevaren nå skal bygges i internasjonale markeder, sier merkevareansvarlig i Brand Norway, Ingrid Nernæs.

Bredt strategi-, design- og konseptoppdrag

Anbudet på «Videreutvikling og strategisk design, konseptutvikling og produksjoner for Merkevaren Norge» ble lyst ut i mars i år. Innholdet i anbudet var bredt og inneholdt eksport av norske varer og tjenester, reiseliv (Visit Norway) samt innhenting av kapital til norske bedrifter og løsninger (Invest in Norway).

Los & Co og Neue skal jobbe sammen om å bidra til videreutvikling av Merkevaren Norge og strategisk design. I tillegg er ekspresstjenester og produksjoner en del av avtalen.

— Å få det offisielle Norge og næringslivet til å ta Merkevaren Norge i bruk, er et strategisk og designmessig interessant oppdrag som vil ta i bruk hele den faglige bredden i Skur 41. Når vi også får bidra til økt verdiskaping i Norge, er vi i kjernen av det vi ønsker å arbeide med, sier Harald Seip, kundeansvarlig i Los & Co.

— Vi ser frem til å jobbe med et meningsfullt nybrottsprosjekt hvor vi kan utnytte all vår erfaring innen strategisk design med å bygge sterke, moderne merkevarer som klarer å skille seg ut, sier daglig leder Behnam Farazollahi i Neue.

– Dette er pionerarbeid

I en tid der olje vil bety mindre for landets produksjon, vil Norge ha behov før økt verdiskaping innen mange næringer for å kunne opprettholde det norske velferdssamfunnet. Fokus vil være på næringer som leverer grønne og bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge mener at det å gjøre Merkevaren Norge sterk, vil spille en viktig rolle for denne utviklingen.

— Dette er pionerarbeid. Det er første gang man samler kreftene om en felles, nasjonal merkevare for landet, sier Nærnes.

Nå starter Los & Co og Neue på jobben med å utvikle verktøy og gjennomføre tiltak som sørger for at Norge tar den posisjonen vi ønsker. Og at så vel det offisielle Norge som næringslivet selv, ser verdien i en sterk nasjonal merkevare.