Skal markedsføre norsk arkitektur ute i verden

10 millioner kroner skal brukes for å hjelpe norske arkitekter med å få fotfeste i utlandet. Eksportsatsingen ledes av Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA).

84248 24b6a original
King Abdulaziz Centre for World Culture, Saudi-Arabia. Foto: Snøhetta

For første gang får norsk arkitektur et eget eksportprogram. Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak det de kaller for en «historisk satsing», som ble lansert mandag ettermiddag. Pilotprogrammet skal vare i ett år, med oppstart høsten 2017.

Mæland: – Stort eksportpotensial

Selv om arkitekturbransjen er lønnsom, og til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter i andre land, utgjør eksport bare 1 prosent av bransjens totale omsetning, ifølge Prognosesenteret.

– Det er få arkitektbedrifter som har tatt steget ut i verden, men de som har gjort det, har fått gode resultater. Det er derfor gledelig å kunne bidra til at flere satser internasjonalt. Norsk arkitektur springer ut av den norske samfunnsmodellen og skaper inkluderende og bærekraftige bygg og omgivelser. Dette ser vi har et stort eksportpotensial i den omstillingen fremtidens byer står overfor verden over, sier næringsminister Monica Mæland.

Lokal kunnskap avgjørende

Samarbeidspartnerne DOGA og Innovasjon Norge skal bruke tiden fram mot sommeren til å ferdigutvikle eksportprogrammet. Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur i DOGA, antyder at satsingen skal spisses mot omtrent 8-12 arkitektvirksomheter.

– Forskjellige land og byer har forskjellige problemer og behov. For å lykkes med dette programmet må vi opparbeide oss kunnskap om utfordringer, strukturer og konkurransesituasjon i aktuelle markeder, og kombinere denne med de fortrinnene norske arkitektbedrifter har, sier Hjemdal.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland konstaterer at det er en sterk og økende interesse for nordisk og norsk arkitektur.

– Bransjen har kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. En rekke arkitekter deltar på den internasjonale arenaen gjennom utstillinger, internasjonale utmerkelser, og i diskusjon og utvikling av faget. Samtidig representerer arkitektur et betydelig større eksportpotensial enn det Norge fram til nå har klart å realisere. Derfor tar vi initiativet til dette eksportprogrammet, sier hun.

– Positivt med spissede satsinger

Professor Anne-Britt Gran, leder for BI Centre for Creative Industries, mener det bor et betydelig eksportpotensial i norsk arkitektur.

– Norge er kjent for god og bærekraftig arkitektur og gode arkitektoniske løsninger, og dette er noe vi kan fronte. Jeg synes det er utmerket med spissede eksportprogrammer for de kreative bransjene. Da kan man treffe riktige markeder med de relevante bedriftene samt oppnå verdifull nettverksbygging og kompetansedeling, sier Gran.