Skriver doktoravhandling om kvinnelige filmskapere

Wemake-regissør Denise Hauser blir NTNUs aller første phd-kandidat innen kunstnerisk utviklingsarbeid i film ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Dette er første gang NTNU ansetter en kunstnerisk phd-stipendiat innen filmfeltet, og Hausers prosjekt ble valgt i sterk konkurranse mot 139 andre kunstneriske og tradisjonelle PhD-søknader.

RD009548x
Med sin doktoravhandling ønsker Denise Hauser å skape en bro mellom filmskaperne og sin egen verden.

PhD-prosjektet har tittelen «Exploring social and emotional worlds of female filmmakers, to turn them into artistic materiality in film media». I prosjektet skal Hauser portrettere tre etablerte kvinnelig filmskaperes sosiale og emosjonelle verden, og utforske de kunstneriske metodene. Historiene blir senere dramatisert i en «mixed media- dokumentar», en blanding av animasjon og live-action film.

– I kortdokumentaren ønsker jeg å få frem verdien av kvinnelige stemmer i filmproduksjon, men også vise noen av de underliggende problemstillingene som kvinnelige filmskapere møter, forteller Hauser.

Ønsker å avdekke barrierer som hindrer kvinner å nå frem

Likestillingsdebatten har pågått i flere kreative bransjer over lang tid, både nasjonalt og internasjonalt. Statistikk viser at innen europeisk film er det færre enn én av fire kvinnelige regissører, dette til tross for at like mange kvinner som menn studerer film. Dette kan skyldes at kvinner og andre marginaliserte filmskapere prøver å tilpasse seg mønstre og systemer som i dag gir menn fortrinn.

– Mitt ønske med denne dokumentaren er å vise hvilke barrierer som hindrer talentfulle og dyktige kvinnelige stemmer i å nå frem. Og det er selvsagt uheldig, fordi sterke kvinnelige filmskapere er viktig både for mangfoldet og samfunnsutviklingen.

Håper på noe nytt og unikt

Hauser har kreative, kunstneriske og ambisiøse mål for prosjektet. Hun ønsker å skape en bro mellom filmskaperne og sin egen verden.

– Jeg er interessert i hvordan møter, interaktive diskusjoner og kreative prosesser med mine karakterer, altså filmskaperne, påvirker meg og min arbeidsmetode i prosjektet. Og jeg håper at noe formmessig og innholdsmessig nytt og unikt kan oppstå i møtet mellom våre verdener.

Hvem de tre kvinnelige filmskapere som skal portretteres blir, er delvis bestemt, men hun holder fremdeles kortene tett til brystet. Hauser er i dialog med flere kjente filmskapere, både norske og internasjonale.

Prosjektet er planlagt å være ferdig i 2024. Veiledere er Leiv Igor Devold og Svein Høier ved NTNU, i tillegg til en ekstern kvinnelig veileder som ikke er bekreftet ennå.

– Vi er veldig glade for å få den første stipendiaten innen kunstnerisk utviklingsarbeid til Institutt for kunst- og medievitenskap, uttaler instituttleder Tore Kirkholt.