SMFB vant «Tett På» med Heltestatus-prosjekt

SMFB vant Amedia Markeds reklamekonkurranse «Tett På» for 3. tertial 2017 med kampanjen «Prosjekt heltestatus» for Freia.

87985 1d91b original
«Heltestatus»-teamet besto av kreatørene Per Erik Jarl og Christian Hygen (foran), prosjektelder Vibeke Wiedswang og konsulent Torstein Drogseth (bak).

– De aller fleste kampanjer som inkluderer aktivering av ulike former overgår hverandre i å fronte den beste premien. Denne inflasjonen har resultert i at til og med en uke på Maldivene med butler inkludert ikke hever så mange øyenbryn lenger. Ideen for denne kampanjen ble å snu alt på hodet, og heller reklamere for en premie som ikke gikk til seg selv, men til noen andre et helt annet sted i landet, sier Christian Hygen, kreatør i SMFB.

Reklamebyrået ville skape heltestatus i stedet for å satse på vanlig premiering.

– I «Prosjekt Heltestatus» valgte vi å gjemme unike koder i åtte sjokolader rundt om i Norge. De som fant koden ville bli en helt når 25.000 kroner doneres i deres navn til et boccialag på Vestlandet, et skolekorps uten uniformer, eller for å redde hele Norges pinnsvinbestand. I retur ville finneren vinne noe mer symbolsk, nemlig heltestatus. Heltestatusen ble formalisert gjennom at hver helt fikk sitt eget navn og portrett risset inn i en plakett. Plaketten fikk deretter plass på veggen til foreningen eller laget som fikk sitt prosjekt finansiert gjennom denne helten, sier Hygen.

Se casefilmen her (saken fortsetter under):


– Viktig at folk i hele Norge føler nærhet

En viktig del av ambisjonene var å gjøre kampanjen på et lokalt nivå.

– Selv om Freia har fabrikk og kontor i Oslo, så er det viktig at folk i hele Norge føler nærhet til dem. Det er jo tross alt hele Norges befolkning som kjøper sjokoladene deres. Da vi presenterte denne ideen for Freia første gang la vi derfor stor vekt på verdien av det å bli oppfattet som en lokal aktør flere steder rundt omkring i Norge, sier Vibeke Wiedswang, prosjektleder i SMFB.

I juryens begrunnelse står det følgende: «Freia frister forbrukere i hele landet til å bli lokale helter. Det å kunne vinne premier i produkter er ingen nyhet, men det å kunne få en nasjonal kampanje til å føles lokal, føles nytt. Freia og SMFB er tredje tertiales helter i Amedia.».

«Tett På» er en konkurranse som kårer den beste reklamen i Amedia Markeds lokale medier. Hvert tertial kåres en vinner, i tillegg kåres en totalvinner ved årets slutt. I Tett På-juryen sitter juryleder Magnus Høgberg Hansen fra Anorak, Christian Bråthen-Nordland fra S & B-N, Pia Ølstad fra SMFB og Vegard Kvalvaag fra Amedia Marked.