Solid opptur i mai måned

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets fem første måneder er klar. Tallenes tale viser nå en sterk forbedring i reklamemarkedet. Etter en oppgang på 11,2 prosent i totalmarkedet i mai måned isolert, er nå status etter fem måneder på minus 2,1 prosent.

93713 a54f9 original
Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets fem første måneder – sammenlignet med samme periode i 2018.

– Vi er fremdeles i minus når vi setter punktum etter fem måneder. Mens vi hadde to veldig tøffe måneder i starten av 2019, så har man sett bedre takter de siste tre månedene. Og ikke minst mai var veldig god. Det er god grunn til å si hipp, hipp hurra for mai måned i reklamemarkedet, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.Etter årets to første måneder var status på Mediebarometeret totalt sett en nedgang på 12,1 prosent sammenlignet med årets to første måneder i 2018. Etter årets fire første måneder var markedet ned med 5,4 prosent. Etter fem måneder er situasjonen at reklameomsetningen via mediebyråene er ned med 2,1 prosent.

Fortsetter utviklingen slik, så er totalmarkedet snart i pluss. Trenden fra og med mars har vært bedre.

– Det er ingen umulighet at vi kan få positive tall etter årets seks første måneder. Vi hadde en ekstraordinær tung start på det nye året. Mai har imidlertid bydd på solskinn og mye blå himmel, i alle fall i markedet for reklameomsetning via mediebyråene. I medio juli får vi se halvårsresultatet – og da får vi svaret på om vi fremdeles er i minus eller om vi har et reklamemarked i pluss sammenlignet med 2018, forteller Mandt Larsen.

Sterke tall for utendørs

Alle kanaler, foruten internett og utendørs, er fremdeles i minus etter fem måneder. Internett som helhet har i løpet av mai krøpet opp til pluss-tall, nærmere bestemt 2,7 prosent. Utendørs serverer sterke tall for tiden, og er oppe i 9,6 prosent i pluss sammenlignet med årets fem første måneder i 2018.

– Utendørs har vært en av vinnerne de senere årene, og kan karakteriseres som en foreløpig vinner i markedet. Og selv om vi tidligere har sett større positive prosent-tall for internett, så ser vi her sterk økning i enkelte underkategorier. Kategorien søk viser den aller sterkeste formen hittil i år, sier Mandt Larsen.

Søk er opp 14,2 prosent etter fem måneder mot 9,1 prosent pluss for mobil/tablet. Sosiale medier har en oppgang på 7,0 prosent etter fem måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

TV fremdeles størst, men i minus

Tradisjonell TV er fremdeles den største enkeltkategorien målt i kroner, og kanalen fikk et tøft møte med reklamemarkedet i starten på 2019, i henhold til Mediebarometeret. Etter årets to første måneder var status for tradisjonell TV som kategori på minus 16,4 prosent.

Etter årets fem første måneder er TV fremdeles ned, med 5,1 prosent.

– Men mai måned isolert sette, var svært positiv for TV, med en oppgang på 9,6 prosent. Det skal bli spennende å se om TV klarer å hente seg helt inn i løpet av inneværende år. Klarer man å beholde mai-formen, så vil man kunne lande i pluss, sier Merete Mandt Larsen.

Etter fem måneder var det i år omsatt reklame via mediebyråene for 4,28 milliarder NOK mot 4,38 milliarder ved samme tid i fjor.

Mediebyråforeningens Mediebarometer viser netto innrykket medieomsetning måned for måned, etter rabatter og før eventuelle provisjoner. Både medlemmer av Mediebyråforeningen og ikke-medlemmer rapporterer inn til Mediebarometeret.