Sommerstengt med Hans Geelmuyden

Vi snakker mye og varmt om hvor essensielt det er med kreativitet innen reklame og tilstøtende fagfelt. Men hva slags forhold har du til begrepet på et personlig plan? Vi bruker sommeren til å høre med fagfolk fra alle sider av bordet om hva som gir dem vann på den kreative mølla.

89998 6c2f6 original
Senior partner og sjef i GKG & GKN, Hans Geelmuyden.
  • Navn: Hans Geelmuyden
  • Stilling: Senior partner og sjef i GKG & GKN

Heisann Hans! Hva legger du i kreativitet?

– Overraskende innfallsvinkler og nye perspektiver på kjente og gjerne ukjente emner. Det kan være Eureka-øyeblikk, men kan også være gammel kunnskap, satt sammen på nye måter.

Kan du huske en gang kreativitet har reddet dagen?

– Jeg har en matematisk tilnærming til kreativitet. Jeg tar store problemstillinger, fragmenterer dem, og setter sammen fragmentene på nye måter. Noen ganger gir nye kombinasjoner ny forståelse. Det er gode dager.

Hvilken rolle spiller kreativitet i jobben din?

– Kreativitet er kommunikasjonens hjerte.

Hvor kreativ blir sommerferien?

– Diamonds are made under pressure, men de beste ideene kommer gjerne etter perioder med hardt arbeid, når man sover, jogger eller senker skuldrene. Derfor er ferier bra for kreativiteten.

Gi høstsemesteret et løft, Kreativt Forum arrangerer Creativity First 5. september, den viktigste fagdagen innen kreativ kommunikasjon.