Sonans ringer inn hos Good Morning

Det nye byrået til Sonans Utdanning heter Good Morning. Det ble klart etter en større byråkonkurranse på slutten av fjoråret.

89263 8120f original
Byråselfie: Martin Abbedissen Fauskanger (GM), Anne-Christine Nordstrøm (Sonans), Mateus Porto Hopland (GM), Martine Hauge (GM), Linn Cathrine Håland Nilsen (GM), Kristin Lien (GM) og Eldar Skylstad (GM) i bunn.

– Eldar og Petter i Good Morning har jo tidligere vært med å utvikle det konseptet vi har hatt fantastisk suksess med de to siste årene, og Good Morning var det byrået som best viste hvordan vi kunne videreføre dette fram mot 2020, sier Anne-Christine Nordstrøm, Markedssjef i Sonans.

– Sonans er en kunde som passer det «nye» Good Morning som hånd i hanske, eller skal vi si som agurk på leverpostei, sier strategisk rådgiver og ordspill- og metaforansvarlig Eldar Skylstad i Good Morning.

Han forteller at byrået får brukt hele sin kompetanse, fra innsikt og strategi til kommunikasjon og teknologi.

– Samtidig ligger det en viktig samfunnsoppgave i å få flere gjennom det videregående skoleløpet og inn på høyere studier med best mulig kompetanse om bord. Det er et viktig arbeid nå som Norge må finne nye eventyr etter oljen.

– Det interessante med akkurat denne byråkonkurransen, var jo at det var vi som byrå som holdt igjen når det kom til å gjøre for store endringer på konseptet, ikke kunden. Så vi kommer til å fortsette med tydelig og resultatbasert kommunikasjon, men har lagt mer vekt på hvordan vi påvirker potensielle elever gjennom hele kundereisen, avslutter Skylstad