Starter kreatørbyå

Fire unge kreatører starter opp eget byrå, der målet å tenke idé før flate. Vi ønsker å være et uavhengig kreatørbyrå, sier de fire Jensene bak Anorak.Det lille byrået Anorak ble etablert i 2006 av ferske Westerdøler, men har ligget som et sideprosjekt frem til i dag, da de involverte har vært opptatt i andre byråer, som blant annet DDB og Naked. Det nye byrået vil ifølge dem selv hovedsaklig jobbe med utvikling og produksjon av reklamekampanjer rettet mot ungdom, i tillegg til å kunne stå for både front-end og back-end-produksjon av web- og kampanjesider.

– Dette er en kjempespennende byråstruktur på flere plan. Det gir bransjen frihet til å hente oss inn når de har behov for kapasitet og det gir oss muligheten til å jobbe med mange spennende prosjekter på tvers av fagmiljøer. Dette har vi har hatt suksess med tidligere og det er en arbeidsmodell vi opplever som veldig positiv, sier Jens Anders Gudmundstuen, med erfaring fra Naked, og nå daglig leder i Anorak.

– Vi har dessuten veldig sterk tro på en arbeidsprosess der det er ideen som bestemmer hvilke flater vi skal bruke, mener Jens Petter Aarhus, som sist var å finne i DDB. I det nye byrået skal han jobbe sammen med Jens Jørgen Krogsveen som er hentet fra Sony, og Jens Christopher Einarsrud med erfaring fra Mediafront og Tribal.

Fra før har kreatørbyrået blant annet jobbet med kunder som Blodbanken og norsk kaffeinformasjon, med kampanjen kongkaffe.no. Sistnevnte ble utarbeidet i samarbeid med Kitchen og Mediafront.