Starter trend-lab

Paal Fure skal lede Vizeums nye nordiske trendprosjekt.– Det finnes gode miljøer inne trendanalyse i Norge og Norden for øvrig, men ingen som er spesialister på medietrender. Markedet etterspør strategisk medieinnsikt og dette er noe vi har gode forutsetninger for å være ledende på, sier Paal Fure, administrerende direktør i Vizeum, til NA24 Propaganda.

Den nye trendlaben skal skal bestå av en arbeidsgruppe av analyse- og innsiktsmedarbeidere i Vizeums seks nordiske byråer, ifølge nettstedet.

– Jeg skal lede samarbeidet. Vi er i ferd med å legge siste hånd på den første årsrapporten i disse dager. Det som er tanken er at vi skal utgi en årlig rapport hvor vi ser på medietrender i det kommende året, samt for noen år lengre frem i tid. Vi skal også lage mindre rapporter med direkte kunderelaterte prognoser, sier Fure.

På tide Fure, som fortsatt skal lede byrået i Oslo, mener det er på sin plass med en egen rapport for Norden.

– Norden er med på å lede utviklingen innen flere områder og vi mener det er på sin plass med en egen rapport som beskriver den medievirkeligheten vi ser i tiden fremover. Men minst like viktig som trendlaben i seg selv er at vi har rådgivere som makter å omsette rapportene til handling for våre kunder. Det er vi sikre på at vi har, sier Fure til NA24 Propaganda.