Startet mindre byrå for å tenke større

To tidligere Netlife-konsulenter står bak opp det nyoppstartede digitale designbyrået Behalf.

90001 525e9 original
Gustav Jönsson (t.v.) og Joakim Bording utgjør det digitale designbyrået Behalf.

Etter mange år i bransjen, sist henholdsvis 4 og 5 år i Netlife Research (nå Netlife Design), begynte behovet for en mer fleksibel arbeidsform å melde seg for Gustav Jönsson og Joakim Bording. De to tidligere senior-konsulentene har ikke et vondt ord å si om sin gamle arbeidsgiver, men de forteller at de ønsket å jobbe smidigere, snu seg raskere og til enhver tid ta på den hatten som situasjonen krever.

Dette mener de å ha skapt seg rom for i Behalf; et tospann som skal fungere som partner for både teknologibaserte startups og mer etablerte bedrifter som vil videreutvikle sitt tjenestetilbud gjennom praktisk bruk av design.

– Vi leverer primært konsept, design og front-end, men tilbyr også strategi og rådgivning. Vi tror det er helt nødvendig å ha forståelse for designdetaljene om man samtidig ønsker å rådgi på mer forretningskritiske valg og føringer, sier Gustav Jönsson.

En del av gjengen

– Gjennom godt utprøvd designmetodikk avdekker vi brukerbehov og mangler, og løser dem fortløpende sammen med kundene våre. Dette sikrer mer helhetlige og gjennomtenkte produkter og tjenester i krysningspunktet mellom UX og design, forteller duoen.

Mye av tankegodset og arbeidsetikken er det samme som før. Men Jönsson og Bording forteller at de samhandler på en annen måte i Behalf ved å delta aktivt i produktutviklingen, og dermed ofte fremstår som en del av bedriften de jobber sammen med.

– Det er mange måneder siden jeg laget en presentasjon sist. Nå har vi ikke overleveringer lenger, vi bygger ting sammen med kunden og løser utfordringer når de dukker opp, avslutter Joakim Bording.