Status Mediebarometeret etter ni måneder: Veksten i 2021 er på 17,6 prosent

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets ni første måneder er nå klart. Når september inkluderes er veksten i reklameomsetningen via mediebyråene i Norge på 17,6 prosent hittil i år. Totalt er det omsatt reklame gjennom mediebyråene for 7,00 milliarder NOK i perioden.

Barometeretet grafikk sep2021

Oppturen i reklameomsetningen via mediebyråene fortsetter. Etter åtte måneder i år var oppgangen på 18,8 prosent. Etter ni måneder er den litt mindre, nærmere bestemt på 17,6 prosent. I september måned isolert sett var oppgangen på 10,1 prosent, viser de ferske tallene.

Etter årets ni første måneder i 2019 var omsetningen på 7,08 milliarder NOK. Det betyr at reklameomsetningen i 2021 er i ferd med å hente seg inn igjen til 2019-nivået, før pandemien traff Norge. Dersom oppturen fortsetter, er medieomsetningen via mediebyråene etter oktober 2021 foran der hvor man var på samme tid i 2019.

Fortsatt digital vekst

Den digitale veksten fortsetter i 2021 i stor stil. Etter årets ni første måneder er kategorien digitale medier opp med 29,5 prosent. Samtidig har den digitale kategorien en markedsandel på 43,4 prosent av den totale reklameomsetningen via mediebyråene i perioden.

Sosiale medier er vekstvinneren blant de største kanalene innen digitale medier. Den er opp med 54 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og lander på 796 millioner. Video vokser også svært så mye, med 31,2 prosent og opp til 453 millioner NOK. Totalt ble det omsatt digital reklame for 3,03 milliarder NOK i årets ni første måneder.

I prosent vokser den ferske kategorien Influencer marketing mest av de digitale, med sine 107,6 prosent. Den er nå totalt på 17,5 millioner NOK.

TV har en andel av den totale reklameomsetningen via mediebyråene på 35,5 prosent når tre måneder av 2021 gjenstår. Omsetningen etter ni måneder landet på 2,48 milliarder NOK for TV, som er en oppgang på 13,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Lyd løfter seg

I prosent er kategorien lyd en av vekstvinnerne i 2021. Lyd løfter seg med 34,9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Mens radio har en oppgang på 31,2 prosent i perioden, er oppturen til podcast på hele 122,5 prosent til 21,6 millioner NOK.

Dagspresse er etter ni måneder opp med 7,2 prosent til snaue 282 millioner NOK, mens ukepresse/magasiner har et løft på 5,6 prosent til 35,6 millioner. Også de tradisjonelle mediene viser positive takter i 2021.

Ifølge Mediebyråforeningen er det grunn til å tro at kino nå løfter seg i årets siste kvartal, både på grunn av åpningen av kino-Norge og at James Bond hadde premiere 1. oktober. Men foreløpig er mediekanalen kino ned med 38,3 prosent før siste kvartal starter, med et minus på 13,1 isolert sett i september.