Stedsbasert historiefortelling fra Verdens Sterkeste Mann

Verdens Sterkeste Mann lanserer Geostory, en plattform for stedsutløst historiefortelling. Allerede nå kan du høre geostoryen «Grensen 17», som handler om de dristige sabotasjeaksjonene Oslogjengen utførte mot Arbeidstjenesten våren 1944.

93563 7f268 original

Ettersom de aller fleste allerede går rundt med hodetelefoner og ørepropper koblet til telefonene sine, har Verdens Sterkeste Mann utviklet en helt ny teknologisk plattform for lydbasert historiefortelling, Geostory. Kort sagt er en Geostory en historie som er geografisk utløst, det vil si at den kun blir fortalt når du befinner deg på bestemte steder.

Med en Geostory får brukeren (via en app) fortalt en historie, lyd, tekst, levende bilder, når han eller hun oppsøker triggerpunkter, forhåndsdefinerte steder i den virkelige verden. Å oppsøke triggerpunkter kan være noe brukeren gjør aktivt, for eksempel ved å navigere etter et kart eller bestemte instruksjoner, men det kan også gjøres passivt, der appen ligger i bakgrunnen og kommer med informasjon når du befinner deg på gitte steder, enten til fots, på bussen eller i bilen.

Geostory-teknologien kan romme hele spekteret av historier, fra informasjon til ren underholdning, fra fiktive kriminalhistorier til reelle byvandringer. Felles for dem alle, er at de er historier fortalt med virkeligheten som kulisse.

Geostoryer kan inkorporeres i eksisterende teknologi, eller opprettes som frittstående apper. Vi har allerede registrert stor interesse fra reklamebyråer som ønsker å tilby den til sine kunder, men den vil også være tilgjengelig for direktekunder.

Ukjent motstandsdrama

For å demonstrere teknologien i bruk, og fordi det er en historie som er både ukjent og usedvanlig spennende, har Verdens Sterkeste Mann utviklet geostoryen «Grensen 17», som handler om de dristige sabotasjeaksjonene Oslogjengen utførte mot Arbeidstjenesten våren 1944. Denne historien utspant seg i to kvartaler i Oslo sentrum, og brukeren tas med på en kort vandring i aksjonistenes fotspor for å følge de ulike fasene av aksjonen. I Grensen 17 kombineres arkivopptak av motstandsfolk med moderne teknologi og fortellerteknikk for å fortelle den utrolige historien til en generasjon som ellers er nokså kresen i sitt konsum av spenningsinnhold.

Den kanskje viktigste tilleggsdimensjonen er imidlertid at de fysiske omgivelsene flettes inn i historien og blir gitt en vesentlig rolle. Geostory fra Verdens Sterkeste Mann bringer historier nærmere, og historiefortelling videre.

Geostory: Grensen 17 er helt gratis og er fra i dag tilgjengelig på App Store.