Store avvik i syn på byråbriefen

Globale annonsører har blitt bedre til å briefe mot integrert kommunikasjon, men tradisjonelle ankepunkter som mangel på tydelighet, dårlig timing og forskjellig virkelighetsoppfatning forblir et problem for byråene, ifølge en stor internasjonal undersøkelse om byråbriefer foretatt av WFA.

84824 9c5b0 original
Arkivfoto: Lars Martin Bøe

The World Federation of Advertisers (WFA) har publisert en ny undersøkelse rund byråbriefer, der de sammenlikner kundenes synspunkter med byråenes. Resultatet avslører forskjellige syn på en rekke områder, inkludert ønsket antall særskilte briefer, timing og kvaliteten på briefene som mottas.

Av høydepunktene i undersøkelsen kan vi nevne at:

  • 59 prosent av byråene sier de mottar for mange briefer med særskilte ønsker om kanaler og medieflater, mens kun ni prosent av kundene innrømmer at dette er tilfelle.
  • 73 prosent av annonsørene sier de inkluderer et tydelig mål og målgruppe i briefene, mens 76 prosent av byråene mener dette kun forekommer sporadisk.
  • Nesten 80 prosent av annonsørene mener at de «alltid eller for det meste» briefer i god tid i forkant, mens 57 prosent av byråene sier de vanligvis blir briefet i seneste laget.

Annonsørene: Vi er blitt bedre. Byråene: Meh …

Undersøkelsen, foretatt av WFA og konsulentfirmaet The Observatory International, er basert på respons fra 32 multinasjonale kunder, og svarene er sammenliknet med svar fra 46 byråansatte med globale og regionale roller på seniornivå .

Resultatene viser at annonsører mener de har blitt bedre på briefing-prosessen siden undersøkelsen sist ble foretatt i 2014, mens byråene er mer skeptiske.

Les mer om resultatene fra undersøkelsen her.