Studenter fra Universitetet i Bergen studerer bærekraft over Stillehavet

Akkurat nå seiler 90 studenter fra UiB over Stillehavet for å spre kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig fremtid. Studenter ved UiB og TRY samarbeider om kommunikasjon underveis.

IMG 6877
Maren Kateraas, innholdsprodusent i TRY har ansvar for produksjon av innhold under seilasen i samarbeid med UiBs egne havambassadører.

One Ocean Expedition er en jordomseiling med seilskuten Statsraad Lehmkuhl. Målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets sentrale rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. One Ocean Expedition er en del av FNs tiår med havvitenskap for en bærekraftig utvikling. Under One Ocean Expedition gjøres Statsraad Lehmkul om til et toppmoderne skip for forskning og utdanning. Fra mai til august 2022 har UiB 90 studenter ombord i skipet.

– Studentene lærer hvilke muligheter som finnes for å løse bærekraftsutfordringene og hvordan man jobber sammen på tvers av fagdisipliner for å finne gode løsninger. Samarbeid er vesentlig for å lykkes med å løse bærekraftsutfordringene og vi opplever at dette emnet engasjerer studentene på en helt annen måte enn forelesninger i et auditorium. Samtidig er det ikke til å komme unna at dette er en opplevelse for livet, sier kommunikasjonsrådgiver Jens Helleland Ådnanes.

I tillegg til undervisingsdelen er skipet i et stort samarbeidsprosjekt med mange aktørar i Bergen, og under ledelse av Havforskningsinstituttet skipet er det utrustet å være et tilnærmet fullt forskningsfartøy for denne 18 månader lange jordomseglinga.

Underveis blir geofysiske data registrert, det er ekkolodd for å studere fiskebestander, det er måling av forsuring, muligheter for prøver til mikroplast og så videre. Dette gir data til masterstudenter som er med på etapper undervegs i tillegg til undervisninga.

– Dette er en av de mest spennende oppdragene jeg har gjort. Å jobbe med å formidle bærekraft og spre kunnskap på vei over Stillehavet er veldig givende. Det å få lov til å lede en redaksjon med flinke studenter fra UiB med å lage innhold underveis føles veldig meningsfylt. Vi trenger at flere engasjere seg i bærekraft og da er det viktig å kommunisere dette på en måte som når frem til flere og blir relevant for målgruppen som i dette tilfellet er unge, sier Maren Kateraas i TRY.

Kateraas har bakgrunn fra en rekke norske TV-produksjoner og får brukt mye av sin tidligere erfaring på ekspedisjonen.

Underveis skal de studere det tverrfaglige bærekraftsemnet SDG200. I løpet av kurset seiler studentene fra Valparaiso i Chile til øystaten Palau, øst for Filippinene. Alle studentene blir en del av mannskapet, og deles opp i tre vaktlag som går firetimers sjøvakter to ganger i døgnet. Resten av tiden bruker studentene til å studere, spise og hvile. Studentene sover side om side i hengekøyer som ekte sjøfolk på banjerne under dekk. På første etappe går det 36 dager til de ser land igjen.

Havambassadørene og innholdsproduksjon

Ti av studentene ombord har rolle som havambassadører. Deres jobb er å vise frem livet om bord på skipet og å formidle hva som er målet med reisen både gjennom en miniserie og produksjon av innhold til digitale flater.

– Vi har samarbeidet med Universitetet i Bergen gjennom en lengre periode nå og begynner å kjenne hverandre nokså godt. At en av våre innholdsprodusenter kan mønstre på en slik ekspedisjon og skape innhold med 90 deltagende studenter føles både naturlig og helt unikt, men samtidig ser vi hvordan vi i praksis kan utnytte hverandres kompetanse og få til fine ting på tvers av roller, sier kundeansvarlig Trine Hox.