Svar til Hjellemo

Daglig leder i Kreativt Forum, Sol Olving svarer Kampanje-redaktør Hans Hjellemo vedrørende debatten rundt Byråprofil.Hans Hjellemo beskylder meg for å være surmaget fordi jeg stiller spørsmål om metode i Byråprofil. Han ønsker samtidig debatten velkommen, men liker tydeligvis ikke at den kommer fra Kreativt Forum. Hvem skal den ellers komme fra? Byråprofil er en undersøkelse der annonsørene vurderer reklamebyråene etter ulike profilegenskaper. Når undersøkelsen fra år til annet gir en del pussige utslag, må det være lov å stille spørsmål om metode og kvalitetssikring.

Sist Byråprofil ble gjort til gjenstand for kritikk var i 2003. Den kritikken kom også fra Kreativt Forum. Den gang hadde vi to møter med TNS Gallup og gikk igjennom metode og mulige feilkilder, og undersøkelsen ble endret.

Kreativt Forum har ingen ambisjon om å starte en konkurrerende profilundersøkelse, og vi er helt enig med Hjellemo at en slik undersøkelse bør være uavhengig. Jeg er ganske sikker på at vi også har en felles forståelse for at undersøkelsen bør være så god at en samlet bransje kan stille seg bak. At byråene ikke blir utsatt for mulige feilkilder og tokninger, og at annonsørene dermed kan stole på resultatene i undersøkelsen.

Sol M Olving
Daglig leder i Kreativt Forum