Teknologibedrift i nord var «drømmekunden»

Etter en krevende juryering var det en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger som trakk det lengste strået i Skallebankens konkurranse om å vinne byråtjenester for 250.000 kroner.

87948 21259 original
Nina Dons-Hansen, prosjektleder for Skallebanken, Anita Tennbakk (Hipp Hurra) og Hege Beate Eriksen (Chili), prosjektleder for pilotprosjektet «Drømmekunden». Foto: Chili Harstad.

I november i fjor skrev vi om nettverks- og pilotprosjektet Skallebanken, som etterlyste en «drømmekunde» med formål å demonstrere at den kreative og kommunikative kraften i nord er stor.

Etter det som skal ha vært en krevende juryering, har vinneren nå blitt annonsert, og det var en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger som trakk det lengste strået.

Vinneren Kuldeteknisk får benytte seg av Skallebankens byråtjenester til en verdi av 250.000 kroner. Bedriften har hovedkontor i Tromsø og avdelinger i Finnsnes, Harstad, Lødingen og Narvik.

– Kuldeteknisk ønsker å forsterke sin posisjon og utvide sitt marked. De har gjort seg internasjonalt bemerket med sin CO2-teknologi og har klare ambisjoner om vekst. X-faktoren er bedriftens klare visjon som kan forankres i FNs bærekraftmål om å redusere utslipp. Kuldeteknisk ønsker å gjøre verden til et bedre sted gjennom sin innovasjon og teknologi. Det ønsker vi å være med på, sier Hege-Beate Eriksen, prosjektleder for Skallebankens konkurranseprosjekt og til daglig ansatt i reklamebyrået Chili.

Tøff konkurranse

– Vi fikk 26 søknader fra Nordland og Troms, og det var utrolig vanskelig å velge ut bare én vinner. Et avgjørende utvalgskriterium var at vi får benytte fagdisipliner fra alle bedrifter i Skallebanken. Dette for å danne best mulig erfaringsgrunnlag for samarbeidsmodeller i nettverket. Det endte tilslutt i en superfinale hvor Kuldeteknisk gikk av med seieren.

Et samarbeid med Innovasjon Norge

Konkurransen er et ledd Skallebankens forskning for å få frem de beste metodene og konseptene til den videre utviklingen av prosjektet og nettverket. Du kan følge prosess, fremdrift og resultater på Skallebankens sosiale medier. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge.

– Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Skallebanken er et spennende initiativ som vi ser frem til å følge tett, sier Knut Perander fra Innovasjon Norge.