The Chimney Pot og Norsk Filmstudio fusjonerer

De to filmbransjemiljøene skal danne en stor nordisk leverandør av tekniske tjenester til film- og tv-produsenter. Årsaken er økt konkuranse fra utlandet.Fusjonen er motivert av den økende konkurransen fra utlandet, sier administrerende direktør i Norsk Filmstudio, Knud Bjørne-Larsen i en pressemelding.

– Norske produsenter oppfordres av Norsk Filminstitutt til å hente finansiering ute. Da må vi styrke vår finansielle posisjon for å være like attraktive. Med sammenslåingen av to av de største norske leverandørene dannes et selskap som blir betydelig også i nordisk sammenheng, sier Bjørne-Larsen

Chimney Pot leverer i dag bilde- og lydetterarbeid til filmbransjen, mens Norsk Filmstudio er stor på levering av lys, kamera og studioer. Knud Bjørne-Larsen blir administrerende direktør for det fusjonerte selskapet, mens styret skal bestå av Kåre Valebrokk, Axel Helgeland, Martin Thorkildsen, Geir Bergkastet og Cecilie Trøan. Martin Thorkildsen trer inn i rollen som kreativ produsent med hovedansvar for bildeløsninger, integrering av tjenester og nye satsningsområder.

De to selskapene har til sammen 55 ansatte.

Norsk Filmstudio eies i dag 100 prosent av Filmparken AS. Etter fusjonen vil Filmparken eie 60 prosent av selskapet, med de øvrige aksjene fordelt på dagens aksjonærer i The Chimney Pot.

Les mer hos Montages.no.