Tilbakegang i oktober

Men video fortsetter den sterke veksten, ifølge siste tall fra Mediebyråforeningen.

91422 30a88 original
Video fortsetter den sterke veksten med 27,6 prosent i forhold til i fjor, ifølge Mediebarometeret.

Mediebyråforeningen har oppdatert tallene for oktober, som viser en akkumulert tilbakegang på 1,8 prosent. Dette tilsvarer en tilbakegang på omsetning fra 8.187.612,- i fjor til 8.038.533,- i år.

TV fortsetter tilbakegangen og går tilbake med 7,9 prosent og har en markedsandel på 37,1 prosent, mens de i fjor lå på 39,6 prosent.

Utendørs går tilbake med 3,4 prosent, men nedgangen har flatet noe ut. Radio ser heller ikke ut til å snu den negative trenden i år og går tilbake med 13,5 prosent. Fortsatt øker kino sin vekst og har per oktober 25,3 prosent.

Isolert tilbakegang for Internett-gruppen

Internett-gruppen fortsetter veksten og har per oktober en vekst på 6,5 prosent, og opprettholder en markedsandel på 35,7 prosent, mot 32,9 prosent i samme periode i 2017. Men isolerer vi oktober, ser vi at internett-gruppen faktisk har en tilbakegang på 7,5 prosent, noe vi bare har sett en gang før i år, nemlig i mai, da internett-gruppen isolert hadde en tilbakegang på 4,7 prosent. Mobil og tablet går igjen tilbake og har en tilbakegang per oktober på 2,7 prosent. Video fortsetter den sterke veksten med 27,6 prosent i forhold til i fjor. Sosiale medier og søk vokser med henholdsvis, 14,6 prosent og 14,5 prosent

Gå inn på Mediebyråforeningens hjemmesider for flere detaljer.