Tilbyr gratis videreutdanning til permitterte og ledige

Staten bevilger nå penger til kompetanseheving og Høyskolen Kristiania har fått tildelt 3,5 millioner for å tilby gratis nettstudier til permitterte og ledige.

656854bd fbfc 4c45 b86e 0e11a0656b52
– Enkel tilgang til studier og ny kompetanse er positivt både for den enkelte og norsk næringsliv, forteller avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, Heidi Åberg.

Den 22.04 åpnet regjeringen for at permitterte kan ta utdanning under perioden de er fritatt fra arbeidsplikt. Per dags dato er det 384.000 permitterte arbeidstakere i Norge og mange ønsker kompetanseøkning for å rigge seg til arbeidslivet.

– Enkel tilgang til studier og ny kompetanse er positivt både for den enkelte og norsk næringsliv. Midlene gjør det enkelt for permitterte og ledige å studere når de trenger det som mest. De som benytter denne tiden til studier vil øke sin attraktivitet i arbeidslivet, forteller avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon, Heidi Åberg.

Stor bredde i emner

Nettkursene som legges ut gratis vil være relevante på tvers av de næringene som er hardest rammet og gir studiepoeng og formell kompetanse.

– Høyskolens fleksible nettstudier gjør det mulig for de ledige å starte opp veldig raskt og vil gi de ny kompetanse som er relevant for flere bransjer, avslutter Åberg.

600 nye nettstudenter

Tildelningen vil gi skolen rom for hele 600 nye nettstudenter. Tilbudet blir lansert på www.kristiania.no i løpet av uke 22.