Tomra med ny profil

Tomra ønsket en identitet som ikke bare handlet om resirkulering av flasker. Landor Associates fikk oppdraget.– Det var viktig å komme frem til en identitet som ville posisjonere Tomra som en ledende og global leverandør av resirkuleringsteknologi, sier Hans Martin Megård, direktør i Landor Nordic. Han understreker at den nye identiteten til Tomra er utviklet for å underbygge selskapets forretningsstrategi og langsiktige mål.

Bokstaven «R» og pil-symbolet brukes aktivt som et grafisk element i det nye identitetssystemet. Dette skal ifølge designbyrået gi Tomra et dynamisk og fleksibelt designsystem.
– Vi er veldig godt fornøyd med vår nye visuelle identitet, sier Ingrid Tronstad fra markedsavdelingen hos Tomra og trekker frem at uttrykket er mer moderne enn tidligere, men samtidig tar vare på selskapets historie.