TRY kjøper 51 prosent av Netlife Bergen

TRY vokser videre på Vestlandet og kjøper 51 prosent av design- og teknologiselskapet Netlife Bergen.

IMG 2614x
Fra venstre: Jostein Magnussen (Netlife), Synnøve Svardal (TRY Bergen) , Ingrid Holstad (TRY), Anita Steinstad (Netlife Bergen), Einar Kirkebø (Netlife-gruppen), Kjetil Try, Kaare Øystein Trædal (TRY), Sindre Beyer (TRY), Camilla Ådland Jensen (Netlife Bergen) og Øyvind Storli Hoel (Netlife Bergen)

– Bergen og Vestlandet er veldig riktig for oss. Her er det mange spennende kunder å jobbe med og kloke folk vi kan rekruttere, så det passer godt med våre fremtidsplaner, sier konsernsjef i TRY, Kjetil TRY.

Netlife Bergen blir et datterselskap av TRY, men Netlife Design skal fortsatt være med på eiersiden.

– Netlife Design har solgt 51 prosent av aksjene i Netlife Bergen til TRY, men vi ønsker fortsatt å være en aktiv eier med vår circa 30 prosent eierandel i selskapet. Utviklingen i Bergen har vært en suksesshistorie for Netlife, men vi ønsket vi å ta neste neste steg lokalt med en partner for å kunne tilby mer til flere. Vi har i så måte klokkertro på at TRY og Netlife vil være en god match for folka våre og kunder i Bergen, sier Einar Kirkebø, styreleder i Netlife og styremedlem i Netlife Bergen.

– Vi oppnår mer sammen

– Vi ønsker å bygge videre på et spennende design-, strategi- og teknologimiljø i Bergen, sier Sindre Beyer, ny styreleder i Netlife Bergen. – Vi vil fortsette å samarbeide mer fordi vi nå er sikre på at vi sammen kan levere unik verdi for kunder på Vestlandet og at vi oppnår mer sammen enn hver for oss.

Selv om TRY er majoritetseier, så beholder Netlife Bergen navnet og Netlife Design skal fortsatt være med som betydelig eier: – Netlife er fortsatt et selskap vi identifiserer oss med og derfor skal vi fortsette å hete akkurat det. Vi er en kjent spesialist på Vestlandet som vi nå skal utvikle videre sammen med TRY, sier daglig leder Øyvind Storli Hoel.

– Vi merker allerede nå at kundene våre begynner å støte på nye typer utfordringer som krever at vi er gode på å forstå strømningene i verden og samfunnet, hva som skal til for at en organisasjon virker, og ut fra det skape relevante nye digitale tjenester og produkter. Derfor ser vi fordelen av å inngå et enda tettere samarbeid og vokse videre sammen, sier Storli Hoel.

Deler lokale i Bergen

– TRY er et stort og kompetent kommunikasjonsmiljø innen teknologi, strategi og kreativitet. Sammen med dem skal vi bygge et enda sterkere miljø med sterk tilstedeværelse i både Bergen og Oslo. Netlife Bergen er gode til å lage løsninger som gjør verden enklere og mer brukervennlig: det være seg alt fra hvilke nabolag folk ønsker seg, til å bestille mat på nett på enklest mulig vis, sier han.

Netlife Bergen er snart 30 ansatte og deler lokaler med TRYs ansatte i Bergen. – Vi vokser fordi vi får økt tillit hos våre kunder og bidrar til å skape tjenester og produkter som er viktig for at våre kunder skal nå sine mål, så nå planlegger vi å finne nye lokaler i Bergen sentrum avslutter Storli Hoel.