TRY og Fynd Reality utvikler et utdanningsprogram for FNs fredsbevarende operasjoner

TRY Creative Tech samarbeider med Forsvarets Høgskole, Fynd Reality, og NTNU med å utvikle et banebrytende digitalt undervisningsopplegg i VR for bedre beskyttelse av sivile i væpnet konflikt.

Image

I går gikk statsminister Jonas Gahr Støretalerstolen Sikkerhetsrådet der han introduserte et unikt utdanningsprogram. Et program som bruker utvidet virkelighet (Extended Realty), og som skal gjøre militære offiserer bedre i stand til å beskytte sivile liv i væpnet konflikt.

Utdanningsprogrammet skapes gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt ledet av Forsvarets høgskole, i tett samarbeid med NTNU, TRY Creative Tech og Fynd Reality. Deler av XR-programmet bygger på et konsept utviklet i et samarbeid mellom Hyper og Forsvarets høgskole.

«Hvordan underviser man best om et tema som krever erfaring fra væpnet konflikt, til noen som ennå ikke har erfart det?»

Dette er det sentrale pedagogiske problemet Stian Kjeksrud og Petter Lindqvist ved Forsvarets høgskole forsøker å løse ved hjelp av VR-teknologi. Formålet er å utvikle et engasjerende undervisningsopplegg for militære planleggere.

– Kort fortalt handler det om å trekke fellesoperative planleggere og masterstudenter nærmere krigen ved å appellere både til hjertet og hodet, sier Stian Kjeksrud.

Læring ved hjelp av 360-video, 3D-kart og avatarer

Ved bruk av VR vil studentene møte flere realistiske scenariorier knyttet til beskyttelse av sivile. De vil oppleve å være til stede blant både ofre og overgripere, og dermed få en økt forståelse for dynamikken som kan oppstå på bakken. Gjennom dialogbasert simulering vil studentene i tillegg kunne snakke med ledelsen i en væpnet gruppe via en avatar. Det utvikles også et interaktivt 3D-kart hvor studentene i VR skal lete etter indikasjoner på hva slags type vold sivile mest sannsynlig kommer til å bli utsatt for. Dette mener oberst Petter Lindqvist vil være en svært viktig læring for å redusere overgrep og tap av sivile liv i militære konflikter.

– Når du selv står med ansvaret for å beskytte sivile fra de verste tenkelige overgrep, som jeg personlig opplevde i Sør-Sudan i 2013, vil du lettere ta til deg ny kunnskap om militærets rolle i dagens konflikter, sier Lindqvist.

Fynd Reality stiller samhandlingsplattformen CORE til disposisjon i prosjektet.

– For oss er det ekstra interessant å koble sammen erfaringer vi har gjort i flere prosjekter med NATO og internasjonale aktører innen sikkerhet og beredskap, og vår egen militærfaglig kompetanse, sier Knut Henrik Aas, daglig leder i Fynd Reality.

Utdanningsprogrammet skal testes internasjonalt

Prosjektet har allerede tatt steget utover Norges grenser, og før jul fremmet Forsvarsdepartementet prosjektet som et nasjonalt bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner under et ministermøte i Sør-Korea. Høsten 2022 skal det testes via et eksperiment ved Ukrainas forsvarsuniversitet. Og nå er det også nevnt som en strategisk satsning fra Norge i FNs Sikkerhetsråd.

At prosjektet testes rundt om i verden er en ekstra motivasjon for strategisk rådgiver i TRY – Creative Tech, Knut Sverre.

– Få ting er mer motiverende enn å bruke all vår teknologiske og pedagogiske kompetanse på å utvikle et undervisningsopplegg som kan bidra til å øke beskyttelsen av sivile liv i konfliktområder, sier Sverre.

Her forteller statsminister Jonas Gahr Støre om prosjektet i FNs Sikkerhetsråd.