TV-aksjonen 2008 til Dinamo

Dinamo Reklame har igjen fått ansvaret for TV-aksjonen.

10578 6aec9 original

TV-aksjonen Blå Kors avvikles den 19. oktober i samarbeid med NRK. Nå har aksjonsleder Harriet Rudd og TV-aksjonssekretariatet bestemt seg for at Dinamo Reklame får ansvaret for årets kampanje. Dinamo får dermed tilbake TV-aksjonen som de har hatt ansvaret for fra 2004 og frem til i fjor, da Virtual Garden fikk jobben.

– Vi i Dinamo er veldig stolte over å ha fått tilbake TV-aksjonen, sier Tom Søgård, daglig leder i Dinamo Reklame.

Erfaring og nytenking Harriet Ruud sier TV-aksjonen har valgt Dinamo Reklame som samarbeidspartner fordi de kombinerer god TV-aksjonskunnskap med evnen til å tenke nytt.

– I arbeidet med å utarbeide det særegne uttrykket for TV-aksjonen Blå Kors har Dinamo med seg erfaring med konkret organisering fra tidligere aksjoner. Samtidig har Dinamo tidlig i prosessen vist evne til å se sammenhengen mellom TV-aksjonen som institusjon og Blå Kors som organisasjon og skape et helhetlig kommunikasjonsuttrykk. Dinamo har også dokumentert sterk gjennomføringsevne og gode relasjoner til NRK, noe som jeg ser som viktig suksessfaktorer. Vi gleder oss til det videre arbeidet, fortsetter hun.

Store ambisjoner – TV-aksjonen Blå Kors har et formål som er svært viktig for mange mennesker. Denne typen kampanjer med så stor samfunnsnytte, hvor vi ser effekten av kampanjen umiddelbart og hvor selve kommunikasjonen kan bidra til å gjøre en stor forskjell for mange mennesker, er meget motiverende å jobbe med. Vi har store ambisjoner på vegne av Blå Kors for årets TV-aksjon, sier Tom Søgård.

Teamet:
Anniken Hallan – konsulent
John Rørdam – AD
Morten Andresen – tekst
Kate Hagen – AD
Svein Sælid – planner
Tonje Jæger – designer